AV TÜFEĞİ, SİLAH RUHSATI - KANUN - YÖNETMELİKLER

 
+ RUHSATLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
+ YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI VE AVCILIK BELGESİ ALIRKEN GEREKLİ BELGELER
+ 2011 - 2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI
+ 2011 - 2012 AV YILI (1 Nisan 2011- 31 Mart 2012) AV TURİZMİ UYGULAMALARINI İÇERİR İLKELER
+ 2011 - 2012 DÖNEMİ AVA YASAK SAHALAR - HARİTA
+ KARA AVCILIĞI KANUNUSİLAH RUHSATI ÇEŞİTLERİ
1. Taşıma Ruhsat
2. Taşıma Ruhsatı (Kamu Görevlisi)
3. Taşıma Ruhsatı (Emekli Kamu Görevlisi)
4. Av Tüfeği Ruhsatı

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI

1) Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7) Yarım Kapak Dosya

NOT: Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir.

YİVLİ AV TÜFEĞİ RUHSATI

1- Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı:

1) Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
8) Yarım Kapak Dosya

2- Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı:

1) Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
8) Yarım Kapak Dosya
9) Avlanma Kartı Fotokopisi veya Avcılık Sertifikası (Orman Bölge Müdürlüğünden)


CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) DİLEKÇE (İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Havaleli)
(Can Güvenliğinin Tehlikede olma sebebi, ne iş yaptığı, can güvenliğinden dolayı her hangi bir yere müracaatının olup olmadığı belirtilecek ve bununla ilgili belgeler silah ruhsatı müracaatı dosyasına konulmak üzere emniyete getirilecek. )
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
7) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır. Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
8) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
9) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
10) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
11) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a) Şirket sahibi, ortağı veya çalışanıysanız : Bağlı bulunduğunuz vergi
dairesinden borçla ve ciro ile ilgili resmi yazı getirilmesi
b) Kamu kurumunda çalışıyorsanız : Bağlı bulunduğunuz kurumdan görev belgesi.
(Mühürlü)
c) Emekliyseniz : Emekli Cüzdan Fotokopisi.
d) Gayrimenkulle geçiniyorsanız : Gayrimenkullerinizin belgeleri.
e) Hiç bir iş yapmıyorsanız: Dilekçenizde ve Şube İstek formunda durumunuzun
belirtilmesi

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında
ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu
alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının
yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair
onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) VERASETNAME
10) FERAGATNAME
11) ŞAHADETNAME

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA

1- Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi ; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

Emekli Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle Taşıma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler:

1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi

2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir. Ayrıca, ruhsat verildikten sonra her beş(5) yılda bir yapılacak araştırmalar 25.01.2006 tarih ve 2006/08 sayılı genelge hükümlerine göre yerine getirilecektir

Taşıma Ruhsatı Alabilecek Meslek Grupları

Mesleği gereği Silah Taşıma Ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer İlçe Emniyet Müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

1) Silah taşıma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Silah ruhsatı istek formu,

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

8) İkametgah belgesi (İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Tasima Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” baslıklı 9' ncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:

9 uncu maddenin birinci fıkrasının:

1- Fahri Temsilciler:

Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,

2- Basın Mensupları:

Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sari basın kartı fotokopisi

3- Kuyumcu ve sarraflar:

* Yaptığı isten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi
yazısı,

* Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,

* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,

* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,

4- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:

* Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

* Yapılan isten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:

* İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,

* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,

5- Banka Müdürleri:

Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir. )

6- Pilotlar:

Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,

7- Yıllık satış tutarı (ciro):

* Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,

* Kar zarar cetveli ve bilanço,

* Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,

* Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,

8- Arazi sahipleri:

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

9- Sürü sahipleri:

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

* Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

10- Müteahhitler:

*İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

11- Akaryakıt istasyonu sahipleri:

* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul
kararı,

12- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satısı yapanlar:

* İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

13- Sigortalı olarak en az 50 isçi çalıştıranlar:

- İş sahiplerinden;

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Çalıştırılan isçi şayisini ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,

* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden;

* İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan ise dair vergi dairesi yazısı,

14- Poligon sahipleri:

- İş sahiplerinden;

* İsletme ruhsatı fotokopisi,

* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

* Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden;

* Is sahiplerinden istenen belgeler,

* İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

15- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:

* Kişi/kurumun yazılı müracaatı

* Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,

* Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,

16- Aricilik yapanlar:

* Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,

* Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

* 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),

* Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

17- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:

* Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

* Oda kayıt belgesi ,

* Is sahibinin yazılı müracaatı,

* Depo izin belgesi fotokopisi,

* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

18- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:

* Ayrılış seklini belirten kurum yazısı,

19- Dövize ilişkin işlem yapanlar:

* Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

* Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,

20- Avukatlardan:

* Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,
(Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)

* (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)

21- Noterlerden:

* Noterlik belgesi fotokopisi,

* Vergi dairesi yazısı

22- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:

* Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,

* Görevle ilgili seçim tutanağı,

23- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:

* Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

* İl/ilçe seçim kurulu yazısı

24- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:

* Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

* Il/ilçe seçim kurulu yazısı

Meslek Nedeniyle Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

1) Silah taşıma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin İlçe Emniyet
Müdürlüğüne hitaben dilekçe,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Silah ruhsatı istek formu,

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma

1- Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi ; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

Emekli Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle Taşıma Ruhsatı İçin İstenen
Belgeler:

1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi

2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir. Ayrıca, ruhsat verildikten sonra her beş(5) yılda bir yapılacak araştırmalar 25.01.2006 tarih ve 2006/08 sayılı genelge hükümlerine göre yerine getirilecektir

Cirodan Taşıma Ruhsatı için İstenilen Belgeler

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı, ü
+ Kar zarar cetveli ve bilanço, ü
+ Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,

Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi

SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4)1 ADET RESİMLİ İKAMETGAH BELGESİ
(İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)
5) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
6) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
7) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
8) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
9) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Aile için)
10) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
11) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
İş sahiplerinden
+ Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
+ Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
+ Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
+ Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
+ İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
+ Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı

AKARYAKIT İSTASYONLARI

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
+ Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
+ Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
+ Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar
+ İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
+ Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
+ Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
+ Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

AVUKATLAR TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
(Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsatı fotokopisi, Vergi dairesi yazısı

KUYUMCU VE SARRAFLAR

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
Noterlik belgesi fotokopisi,
Vergi dairesi yazısı

BASIN MENSUPLARI TAŞIMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad, Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi

BANKA MÜDÜRLERİ İSTENİLEN EVRAKLAR

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

PİLOTLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

+ Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi

ARAZİ SAHİPLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4)1 ADET RESİMLİ İKAMETGAH BELGESİ
ü (İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)
5) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
ü (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
6) SABIKA KAYDI
ü (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
ü (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
7) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
8) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
ü ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
9) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Aile için)
10) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
11) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
+ Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
+ Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
+ Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi

Sürü Sahipleri için İstenilen Belgeler

1) DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4)1 ADET RESİMLİ İKAMETGAH BELGESİ
ü (İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)
5) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
ü (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
6) SABIKA KAYDI
ü (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
ü (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
7) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
8) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
ü ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
9) NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Aile için)
10) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
11) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
ü Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

Müteahhitler için İstenilen Belgeler

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
ü (İkamet ettiği yerin Polis Merkezinden mühürlü ve amir imzalı)
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
ü (Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
ü (Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
ü (Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
ü ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
ü İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
ü Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı

Poligon Sahipleri İçin İstenilen Belgeler

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

İş sahiplerinden;
ü İşletme ruhsatı fotokopisi,
ü Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
ü Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
ü Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
ü İş sahiplerinden istenen belgeler,
ü İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
ü Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı

Arıcılık Nedeniyle Taşıma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

ü Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
ü Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
ü 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
ü Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı

Noterler Taşıma için istenilen Belgeler

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
ü Noterlik belgesi fotokopisi,
ü Vergi dairesi yazısı

En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
ü İl/ilçe seçim kurulu yazısı
En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

İl/ilçe seçim kurulu yazısı

En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar

1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad,Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
ü Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

İl/ilçe seçim kurulu yazısı

 

91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar

Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar

Haklarında Türk Ceza Kanununun 119.uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskûn bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkûm olanlar

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile zimmet, ihtilas , irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar

Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar

Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal , ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkûm olanlar

Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler

Kanunun 12, 13, 14 ve 15.nci maddelerine belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar

Kanunun 4.üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar

Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri

Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar

Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50.inci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16.ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15.nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2?inci maddesi gereğince emekli edilenler.

Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar

Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar

6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar

21 yaşını bitirmemiş olanlar

 

İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı talebi ile ilgili, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe (İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben) ile işyerinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir)
Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
Silah ruhsatı istek formu,
Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat istenir.
Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde işyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiler hakkında, bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumların da görüsüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince mahallinde sonuçlandırılır.

 
 

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI VE AVCILIK BELGESİ ALIRKEN GEREKLİ BELGELER

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler:
Sabıka kaydı (arşiv kaydı ile beraber)
Sağlık raporu
Kimlik fotokopisi
5 Adet fotoğraf
Vergi dairesine yatırılacak ruhsat harcı dekontu ( 15,50 TL )
Mülkiye amirliğe dilekçe ( Valilik, Kaymakamlık, vb )

Avcılık Kursu İçin Gerekli Belgeler:
Yivsiz av tüfeği ruhsat fotokopisi
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
4 Adet fotoğraf
Kurs ücreti

Avcılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar:
Avcılık kursu belgesi
Yivsiz av tüfeği ruhsat fotokopisi
Maliyeye yatırılacak olan harcın dekontu (86,50 TL)

Avcılık belgesi alındıktan sonra av sezonu açılmadan avlanma pul parası yatırmanız gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz il sınırı için (44,50TL) Yurt genelinde avlanabilmek için (89,50TL). Bu Rakamlar ortalama olup herhangi bir avcılık ve atıcılık kulübüne üye iseniz geçerlidir. Eğer kulüp üyeliğiniz yok ise yatırmanız gereken harç bedelleri bir miktar artar.

AVCILIK BELGESİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlem Adı: Avcılık Belgesi
Kurum Adı: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ( Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü)
Kısa Bilgi: Ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

31.12.2004/25687 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ;

Başvuru Koşulları: KURSLARA BAŞVURU

Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;
a) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak,
şartları aranır.
Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.

Gerekli Belgeler: Kurslara başvuruda bulunan;

A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLU ADAYLARDAN;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4) Öğrenim belgesi,
5) İkametgâh belgesi,

B) 11/2/1964 TARİHLİ VE 403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SAKLI TUTULAN HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN BELGE SAHİBİ KİŞİLERDEN;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Kimlik belgesi sureti,
3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
4) Türkiye'deki ikamet yeri ile ilgili ikametgah belgesi,
5) 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,

C) BATI TRAKYALI TÜRKLERDEN;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Kimlik belgesi sureti,
3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,
4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,
5) Türklük belgesi,

D) YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN;
Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye'de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
3 Türkiye'de ikamet iznine dair belge,
4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
5) Sağlık raporu,

AVCILIK BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN YERLİ AVCILARDAN İSTENEN BELGELER

İlk Defa Avcılık Belgesi Almak İsteyen;

1. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı (Maliye) Harçlar, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine ve kodu 9148 nolu Avlanma Ruhsat harçları hesabına yatırılacaktır.

Avcı Derneğine Üye Olanlardan (Harç) : 77,40 YTL.
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan : 84,50 YTL.
2. (Harç)
3. Avcı Derneği Üyesi ise, Dernek Üyesi Olduğuna dair Belge
4. Sağlık Raporu ( Yivli yadaYivsiz Tüfek Ruhsatnamenin Aslı ve fotokopisini ibraz edenler hariç)
5. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C Kimlik Numarası bulunmalıdır.)
7. Muhtarlıktan alınan İkametgah belgesi
8. Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesinin noter tasdiklisini vermek isteyenler aslını da getirmelidirler.
9. Sabıka Kaydı olmadığına dair belge
10. Yarım kapak dosya

Avcılık Belgesini Vize Yaptıracak Olanlar;

1. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı (Maliye)
2. Avcı Derneği Üyesi ise, Dernek Üyesi Olduğuna dair Belge
Avcı Derneğine Üye Olanlardan (Harç) : 77,40 YTL.
Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (Harç) : 84,50 YTL.

*** Avcılık belgesi sahibi olanlar her yıl vize yaptırmak zorundadır.

NOT: Vize yaptırmak isteyenler maliyeye yatırılan ücretleri Ocak 2008 ay'ından sonra gecikme zammı ile birlikte yatırılacaktır. Gecikme zammını yatırmadan vize yaptırmak isteyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. Harçlar, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine ve kodu 9148 nolu Avlanma Ruhsat harçları hesabına yatırılacaktır.

Yukarıdaki belgelerle birlikte üye olduğu avcı derneğine yada Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampusü Maslak/İstanbul adresindeki adresimize bizzat başvurmaları halinde Avcılık Belgesi en geç 3 gün içinde düzenlenecektir.

Avlanma İzni ( Avlanma Pulu ) Almak İsteyen Avcılar ;

1. Vize yapılmış avcılık belgesinin fotokopisi,
2. Dernek üyesi ise üyelik belgesi ile idaremize yada vize olduğu avcılık derneğine başvurmalıdır.
Dernek Üyesi Olanlar : İl Geneli : 60 YTL. - Ülke Geneli : 100 YTL
Dernek Üyesi Olmayanlar : İl Geneli : 100 YTL. - Ülke Geneli : 150 YTL
Orman İçi Sularda Avlanmak İçin Sportif Olta Balıkçılığın da Gereken Belgeler;

(2008 - 2010 Dönemi için)
1. 2 Adet Resim
2. İkametgah Belgesi
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ücreti : 50 YTL.

NOT: Bu belge ile orman içindeki sularda olta balıkçılığı yapılabilir.Baraj, Göl, Gölet yada diğer sulak alanlarda avlanmak isteyenler İl yada İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvurmalıdırlar.

YERLİ AVCILARA AVCILIK BELGESİ VERME YETKİSİ VE BELGE DÜZENLENMESİ

Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, İl Müdürlüklerince verilir.

TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLULARA YABANCI AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ
Türkiye'de ikamet eden ve avcı eğitimi kursu bitirme belgesi almış olan;
a) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,
b)Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere, ( Bakanlığımız tarafından yetki İl Müdürlüğümüze devredilmiştir.)
c) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen yabancı uyruklulara ve uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,
d) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçilik görevlilerine ve birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslar ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi konsolosluk görevlilerine,
e) Uluslar arası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,
4915 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce yabancı avcılık belgesi verilir.

İşlem Adımları : -
Başvuru Yeri : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ( Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü)
Başvuru Şekli :Şahsen yada Avcı Derneğine yapılması gerekir.

 
 

2011 - 2012 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi :
Karar No :
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKÇA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.
MAK illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile rapor ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3 üncü maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2011-2012 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 1- Bu kararda geçen (1):
a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,
g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),
h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),
ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,
m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,
n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,
o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,
ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,
p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,
r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,
ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,
t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,
ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,
v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,
y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,
z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,
(2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,
cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,
çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,
dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,
ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,
ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,
gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,
ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,
hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,
jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,
kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,
ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,
mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,
nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,
oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),
öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,
pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,
rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler Avlanma Süreleri ve Günleri
MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ I. Grup Kuşlar
Bıldırcın ve üveyik avı

II. Grup Kuşlar
Kum kekliği,
kınalı keklik ve kaya kekliği
(Sadece Kars, Kırşehir, Ordu, Sivas, illerinde çil kekliği avı)
Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi
Ege 13.08.2011 22.01.2012 01.10.2011 22.01.2012
D. Akdeniz 20.08.2011 22.01.2012 08.10.2011 08.01.2012
B. Akdeniz 13.08.2011 22.01.2012 01.10.2011 22.01.2012
Marmara 20.08.2011 22.01.2012 YASAK YASAK
İç Anadolu 13.08.2011 22.01.2012 15.10.2011 22.01.2012
Doğu Anadolu 20.08.2011 22.01.2012 15.10.2011 22.01.2012
D.Karadeniz 13.08.2011 22.01.2012 15.10.2011 22.01.2012
B. Karadeniz 13.08.2011 22.01.2012 15.10.2011 22.01.2012
G. D. Anadolu 20.08.2011 22.01.2012 15.10.2011 22.01.2012

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ 1. Grup Memeliler
Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı
Başlangıcı Bitişi
Ege 01.10.2011 22.01.2012
D. Akdeniz 08.10.2011 08.01.2012
B. Akdeniz 08.10.2011 08.01.2012
Marmara 08.10.2011 22.01.2012
İç Anadolu 15.10.2011 22.01.2012
D.Anadolu 15.10.2011 22.01.2012
D.Karadeniz 08.10.2011 22.01.2012
B. Karadeniz 08.10.2011 22.01.2012
G. D. Anadolu 15.10.2011 22.01.2012
Tablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA
BÖLGESİ III. grup kuşlar
Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik- çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı IV. grup kuşlar
Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan
Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi
Ege 01.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012
D. Akdeniz 08.10.2011 26.02.2012 20.08.2011 26.02.2012
B. Akdeniz 08.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012
Marmara 08.10.2011 26.02.2012 20.08.2011 26.02.2012
İç Anadolu 08.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012
D. Anadolu 15.10.2011 26.02.2012 20.08.2011 26.02.2012
D.Karadeniz 08.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012
B.Karadeniz 15.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012
G.D.Anadolu 15.10.2011 26.02.2012 13.08.2011 26.02.2012

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ
AVLANMA BÖLGESİ II. grup Memeliler
Yaban domuzu ve çakal avı
Başlangıcı Bitişi
Ege 13.08. 2011 26.02.2012
D. Akdeniz 20.08. 2011 26.02.2012
B. Akdeniz 13.08. 2011 26.02.2012
Marmara 13.08. 2011 26.02.2012
İç Anadolu 13.08. 2011 26.02.2012
D.Anadolu 20.08. 2011 26.02.2012
D.Karadeniz 13.08.2011 26.02.2012
B.Karadeniz 13.08. 2011 26.02.2012
G.D.Anadolu 13.08. 2011 26.02.2012

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar için Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 05.08.2011-17.10.2011 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.
Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlama: 02 Eylül 2011- 31 Ekim 2011 tarihleri arasında her gün atmaca yakalanabilir. Ancak atmacayla avlanılması durumunda Merkez Av Komisyonunda belirlenen ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.
(2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.
(3) 1 inci maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.
(4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz
Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz
D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay
B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale
G. D. Anadolu Bölgesi Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari
Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
B.Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük
D.Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat
İç Anadolu Bölgesi
Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir
D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler
MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.
Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları
1 ADIYAMAN İl genelinde; Sakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar
2 AFYONKARAHİSAR İl genelinde; alakarga, tilki, Bolvadin, Hocalar, Şuhut, Dinar, Çay İlçelerinde; kınalı keklik
3 AKSARAY İl genelinde; tilki
4 ANKARA İl genelinde; tilki, çakal
5 ANTALYA İl genelinde; tilki, çakal
6 ARDAHAN İl genelinde; tilki, çakal
7 ARTVİN İl genelinde; kum kekliği, tilki, sansar
8 BARTIN İl genelinde; kaya güvercini, keklik, T.patka, kılkuyruk, karabaş patka, karaördek, Kurucaşile İlçesinde tavşan
9 BİLECİK İl genelinde; tilki
10 BİNGÖL İl genelinde; yaban tavşanı, tilki, çakal
11 BİTLİS İl genelinde; kılkuyruk, su çulluğu (bekasin),
12 BOLU İl genelinde; keklik
13 BURDUR İl genelinde; çakal
14 BURSA İl genelinde; karatavuk
15 ÇANKIRI İl genelinde; tilki, Ilgaz İlçesinde; kınalı keklik
16 DENİZLİ İl genelinde; Çakal
17 DÜZCE İl genelinde; keklik, tavşan, alakarga
18 ERZİNCAN İl genelinde; alakarga,Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde keklik ve tavşan, İl genelinde; tilki
19 ESKİŞEHİR İl genelinde; alakarga, tilki, sansar, Çifteler, Mahmudiye, İnönü, Günyüzü, Han, Mihalgazi, Seyitgazi İlçelerinde keklik
20 GAZİANTEP İl genelinde; sakarmeke
21 GİRESUN İl genelinde; çakal, karatavuk
22 ISPARTA İl genelinde; tilki, çakal
23 İZMİR İl genelinde; tilki, karatavuk, çakal
24 K.MARAŞ İl genelinde; kum kekliği
25 KARABÜK İl genelinde; keklik
26 KASTAMONU İl genelinde; keklik
27 KIRIKKALE İl genelinde; tilki, çakal
28 KIRŞEHİR İl genelinde; tilki, keklik türleri
29 KÜTAHYA İl genelinde; tilki
30 MALATYA İl genelinde; sakarmeke, tilki, çakal, sansar
31 MUĞLA İl genelinde; çakal
32 NEVŞEHİR İl genelinde; çakal
33 ORDU İl genelinde; karatavuk, tilki, çakal
34 OSMANİYE İl genelinde; çakal, Kadirli ve Sumbas İlçelerinde keklik
35 SAKARYA İl genelinde; ada tavşanı
36 SAMSUN İl genelinde; keklik türleri
37 ŞANLI URFA İl genelinde; keklik türleri
38 TOKAT İl genelinde; tilki, sansar, çakal
39 TRABZON İl genelinde; güvercin (kaya, tahtalı), sakarca kazı,üveyik, keklik türleri, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, kılkuyruk, tepeli patka, elmabaş patka, karabaş patka, karaördek, çıkrıkçın, altıngöz ve tilki Maçka İlçesi hariç il genelinde; yaban tavşanı
40 VAN İl genelinde; altıngöz, sansar
41 YOZGAT İl genelinde; tilki
42 ZONGULDAK İl genelinde; keklik, sansar
Avlanma Limitleri
MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.
Tablo-4: Avlanma limitleri
KUŞLAR Avlanma
Limiti
Bıldırcın 10
Üveyik 8
Karatavuk 3
Güvercin (kaya güvercini) 6
Çulluk (orman çulluğu) 4
Saksağan 15
Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı) 3’er
Alakarga, Suçulluğu (bekasin) 1’er
Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği,
Toplam 2
Çil keklik ( Bu av dönemi sadece Kars, Kırşehir, Ordu ve Sivas illerinde avlanacaktır) 2
Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı 1’den fazla olamaz) Toplam 6
Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası Toplam 15
Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Yılda Toplam 4

MEMELİLER
Yabani tavşan, 1’er
Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplam 2), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) 2’ şer
Yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamaz) 2
Çakal 1
Tilki 2
(2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.
(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne, en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.
(4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.
Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır. Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.milliparklar.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.
Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır.
(5) Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında, avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Bu av dönemi içerisinde yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, Çevre ve Orman Bakanlığı www.milliparklar.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK nın 20 nci. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyurulacaktır.
Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler MAK’ca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.
Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları
MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, 2011-2012 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına MAK’ca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar
MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;
a) EK LİSTE-IV’deki MAK tarafından sınırları belirtilen avlaklarda,
b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),
c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında.
ç) Arboretumlarda
d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,
e) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,
f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),
g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri,
ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,
avlanmak yasaktır.
(2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.
Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar
MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV’te belirtilen;
a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,
b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda,
c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,
ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,
d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek / ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,
avlanmak yasaktır.
(2) a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda,
b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında; 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir.

Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar
MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’de belirtilen “Tabiatı Koruma Alanları”nda; EK LİSTE-VII’de belirtilen “Tabiat Parkları”nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE-VI’da belirtilen “Milli Parklar” ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda;
(2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. Maddesine istinaden muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar.
(3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde avlanmak yasaktır. Bu sahalarda av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri
Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları
Madde 10- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır:
a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.
Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.
b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz.
c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 06 Ağustos-16 Ekim 2010 tarihleri arasında ğaço kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.
ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) yüksek veya düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken, bu teknelerde avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur.
Bu vasıtaların içerisinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.
Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında da yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.
Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yönde sürülemez.
d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.
f).Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.
Yasaklanan avlanma usulleri
MADDE 11- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.
a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,
b) 10 uncu maddenin
(ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak,
c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,
ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av sırasında kullanmak,
d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,
e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,
f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,
g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak
ğ) Av ve yaban hayvanlarını, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek,
h) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük veya yüksek güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek; gerekli izni almak zorundadırlar.
Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan avcılar, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir.
ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek yasaktır, bunlar ev, işyerleri ile özel arazilerde izinsiz olarak bulundurulamaz.
i) Avlaklarda, avcılar ya da kişilerce av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda gerekli tedavilerinin veteriner hekimce yapılması amacıyla en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; bunlara ulaşılamaması durumunda jandarmaya haber vermek veya teslim edilmesi zorundadır.
j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.
k) Av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı, aynı anda bir sahada avlanamaz.
l) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri
MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.
Avlanmasına belli sürelerde izin verilen yaban domuzunun sürek avı avlanma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a)Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez.
b- Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları özelliği taşıyan sahalarda, Bakanlık Makamından alınan genel ve devlet avlaklarının tesisi, tescili, işletilmesi ve yönetimine ilişkin esas ve usuller konulu 14.09.2009 tarih ve 287 sayılı Olur kapsamında il müdürlüklerince belirlenen kotalar dahilinde sürek avı yapılabilecektir.
b) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve yerin uygun bulması durumunda iki gün içinde gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır.
c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve onbeş avcı ve yirmi sürekçiden fazla avcı ile yaban domuzu sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.
d) Avcılar; yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliği ile ilgili, köylere duyuru yaparlar ve gerekli tedbirleri alırlar.
Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri
MADDE 13- (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.
(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, II. Grup Memeliler arasında yer alan yaban domuzunun bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan; sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar
MADDE 14- 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma
Tüfeklerin ve Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması
MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç, et ve trofelerinin satışı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden;
a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,
b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.
(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.
(3) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.
(4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.
(5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar; avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlayacaklardır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları.
MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.
(2) Bu kişilerden;
a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,
b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,
c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,
ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı
üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.
(3) Yukarıda sayılan kişiler;
a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.
b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.
c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.
ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.
d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.
e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.
(4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.
(5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.
(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.
Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma
MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok yay ile avlanmak yasaktır.
(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, serçe, ve gaço (kızılsırtlı örümcek) kuşu olmak üzere toplam 4 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.
(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak, uygun gördüğü alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yazılı olarak izin verebilir.
Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

Merkez Av Komisyonu Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler
MADDE 18- 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:
a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.
b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez:
Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.
c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.
ç) Anız yakılması, çayır ve mer'aların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda izin alınmak koşuluyla kontrollü anız yakmaya izin verilebilir: Avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.
d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.
e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.
f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.
g) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının, et ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması
MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım Ve Dağıtımı
MADDE 20-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.
(3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.
Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz.
Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarının, bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 21- Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 
 

2011- 2012 AV YILI (1 Nisan 2011- 31 Mart 2012) AV TURİZMİ UYGULAMALARINI İÇERİR İLKELER

I. AVINA İZİN VERİLEN AV HAYVANI TÜRLERİ ve CİNSİYETİ

1. Avına İzin Verilen Av Hayvanı Türleri
a- Yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin)
b- Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois, Gamse-Gamswild, Chamois)
c- Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern Red Deer, Red Deer, Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge)
d- Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle, gazelle, gazelle)
e- Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya Mouflon)
f- Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil)
g- Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein, Sanglier)
h- Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)
ı- Tilki (Vulpes vulpes, Fox, Fuchs, Renard)
i- Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)

2. Avına İzin Verilen Av Hayvanı Türlerinin Cinsiyeti
Yaban domuzu, tilki ve çakal dışındaki türlerin erkek bireyleri avlanacaktır.
Çengelboynuzlu dağ keçisinin erkek bireylerini avlamak esas olup hatayla avlanan dişi bireylerin avlanması durumunda cezalı avlama olarak işlem görmeyecektir.

3. Sonradan Av Turizmi Kapsamına Alma
Yukarıda belirtilen av hayvanlarının dışındaki av hayvanı türlerinin ve aşağıdaki izin verilen sahaların dışındaki sahaların av turizmi kapsamına alınması durumunda, tüm av organizasyonlarının koşulları daha sonra belirlenip, duyurulacak ve “www.milliparklar.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

II- AVLANMA TARİHLERİ, SÜRESİ ve AVLANMA ZAMANI
1. Av hayvanı türlerinin avlanma tarihleri Tablo:1’de yeralmaktadır.

Tablo: 1 Avlanma Tarihleri/Dönemleri
AV HAYVANLARI Başlama
Tarihi Bitiş Tarihi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hzrn Tmmz Ağsts Eylül Ekim Ksım Aralık
Karaca 01.05.2011 31.10.2011 X X X X X X
Ceylan 01.09.2011 15.11.2011 X X X
Kızıl geyik 01.09.2011 31.01.2012 X X X X X
Çengelboynuzlu dağ keçisi 01.08.2011 31.12.2011 X X X X X
Anadolu yaban koyunu 01.09.2011 31.01.2012 X X X X X
Yaban keçisi (1.1) 01.08.2011 31.03.2012 X X X X X X X X
Melez yaban keçisi 01.08.2011 31.03.2012 X X X X X X X X
Yaban domuzu (1.5)
Sürek avı (1.2) 01.09.2011 20.02.2012
(1.3) X X X X X X
Bek avı 01.04.2011 31.03.2012 X X X X X X X X X X X X
Bek avı (1.4) 01.05.2011 31.12.2011 X X X X X X X X
Çakal 15.08.2011 31.01.2012 X X X X X X
Tilki 15.10.2011 15.01.2012 X X X X

1.1. Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçilerinin de avlanma tarihleridir.
1.2. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonları da bu tarihler arasında yapılabilecektir.
1.3. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonlarının bitiş tarihinin 2011-2012 av dönemi MAK kararlarında belirtilen bitim tarihinten farklı olması durumunda 2011-2012 av dönemi MAK kararındaki bitiş tarihi uygulanacaktır.
1.4. YHGS’de uygulanacak avlanma dönemidir.
1.5. Örnek avlak işletmeciliğinde avlanma planı ve türün özelliğine uygun avlanma şekline göre avlanma tarihi belirlenmesi şartname hükümleri doğrultusunda belirlenir.
2. Yerli avcılar karaca dışında birbirini izleyen beş gün (kotası ihale edilen sahalarda on gün); yabancı avcılar karaca dışında birbirini izleyen on gün süreyle avlanabileceklerdir. Karaca av organizasyonları, yerli/yabancı avcılar için birbirini izleyen üç gün süreyle yapılacaktır.
3. Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av organizasyonları, avlanma zamanı içinde yürütülecek ve tamamlanacaktır.

III. AVLANMA İZİN ÜCRETİ ve AVLAMA ÜCRETİ

1. Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, avın başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresinde avına izin verilen sayıdaki her av hayvanı türü için alınacaktır.
Sahada aynı avcıya birden fazla av hayvanı türü için verilecek izinlerde her bir tür için belirlenmiş avlanma izin ücretleri ayrı ayrı; izin verilen her bir av hayvanı kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınacaktır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzu sayısı için her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınacaktır.
Avlanma izin ücretleri av hayvanı türlerine göre Tablo:2’de yeralmaktadır.
Avlanma izin ücretleri KDV dahil TL değerleridir. Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.
Boş kalan/boşalan yabancı avcı kotası ve ihale edilen sahalarda ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar, yabancı avcılar için belirlenmiş olan avlanma izin ücretleriyle avlanacaktır.

Tablo: 2 Av Hayvanı Türlerine Göre Avlanma İzin Ücretleri

Av Hayvanı Türü Yabancı
Avcı Yerli/Yerel Avcı
Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer) 150
Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern red deer) 750 350
Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle) 350
Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya mouflon) 1000
Çengelboynuzlu dağ keçisi (R. r. asiatica, Anatolian chamois) 300
Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçisi 50
Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat) 200 150
Yaban keçisi (C. aegagrus aegagrus,
Wild goat)
İzin verilen ve ihale edilen tüm sahalarda 400 400
Adıyaman, Anamur, Datça, Demirkazık, Gidengelmez, Hisardağı-G.dağı, H.-Topaşır, Köyceğiz, Kuyucak, Sarıkaya, Üzümdere, 350

Aladağlar, Belemedik, C.deresi, Düzlerçamı, Karanfildağı, Kaş, Kesteldağı, Sivas, Seydişehir 300

Diğer Sahalarda 250
Yaban domuzu
(Sus scrofa, Wild boar)
Örnek Avlak İşletmecisinin Örnek Avlak İçinde "Bek Avı"; "Sürek Avı";
Birlikte Olması 50
Tecsil Edilmiş Devlet Avlaklarında "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Örnek Avlağın Bulunduğu OİM’de "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Mücadele Amaçlı Sürek Avı
Avlanma Planı Yapılan YHGS'de "Bek Avı" 100
İl Müdürlüğünce İzin Verilen Bakanlık Oluru Kapsamında Devlet Avlağı Özelliği Taşıyan Sahalarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Diğer "Özel Avlak"larda 25
İşlettirilen ve İşletilen "Kanatlı Örnek Avlağı"nda
Çakal ve Tilki Organizasyonları 25

2. Av hayvanı türlerine göre av organizasyonlarına izin verilen sahalar, kotalar, dağılımı ve muhammen avlama ücretleri Tablo:3, 4 ve 5’de; yaban domuzu av organizasyonlarına ilişkin avlama ücretleri 6-12 arasındaki tablolarda; av hayvanı türlerine göre yerli ve yabancı uyruklu avcılara uygulanacak avlama ücretleri (et değerleri dahil) ile avlanma kuralları 13-19 arasındaki tablolarda bulunmaktadır.
3. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama, hatalı trofe ve cezalı avlama ücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına avcı/acente tarafından yatırılacaktır.
Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Tahakkuk ettirilen avlama ücretleri ile ilgili itirazlar il müdürlüğünce değerlendirilecektir.

IV- AV ORGANİZASYONLARINA İZİN VERİLEN SAHALAR ve KOTALAR (SAYILAR) ile DAĞILIMI ve KULLANIMI

1. Av Organizasyonlarına İzin Verilen Sahalar ve Kotalar (Sayılar)

2011- 2012 av yılında avlanmasına izin verilecek, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve karacanın bulunduğu il genelindeki sahalar ile “Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik”in 20. maddesi kapsamında yapılan özel avlanma planları doğrultusunda izin verilen yaban hayatı geliştirme sahaları (YHGS) Tablo:3’te yeralmaktadır.

Tablo:3 Av Organizasyonlarına İzin Verilecek Sahalar ve Kotalar

İL MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI TOPLAM KOTA
3.1 YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus aegagrus) (21)
ADANA Belemedik ve Ekecik-Çakmak (1) 7
Karanfil Dağı YHGS 7
ADIYAMAN (2) (23)
Hisar-Şengil Dağı 4
Hallof-Yarlıca Dağı 2
Akdağ 7
Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 4
Şahkulu 1
Zivar Dağı 7
Çetirge Dağı 3
Koru 2
ANTALYA Sivridağ YHGS 5
Düzlerçamı YHGS 8
Sarıkaya YHGS 19
Gidengelmez YHGS (3.1) 23
İbradı-Üzümdere YHGS 10
Dimçayı YHGS 2
Kaş-Kıbrısderesi YHGS 5
Çiğdem Dağı (4) 1
Kaş (5) 3
Kuyucak (6) 5
Karatepe (20) 1
ARTVİN İl Geneli (7) 10
Çoruh Vadisi YHGS 10
Meydancık OİŞ (26) 2
BİNGÖL Kiğı Şeytandağları YHGS 3
İl Geneli (27) 2
ERZİNCAN İl Geneli (23) 10
ERZURUM Oltu YHGS (23) 2
HATAY Arsuz-Fırnız YHGS (23) 4
ISPARTA İl Geneli (8) 5
KARAMAN Bucakışla OİŞ 2
KARS Kağızman YHGS 2
KAYSERİ Yahyalı-Aladağlar YHGS 5
KONYA Seydişehir (3.2) 4
MERSİN Hopur-Topaşır YHGS 7
Hisar Dağı-Gedik Dağı YHGS 5
Kestel Dağı YHGS 3
Kadıncık Vadisi YHGS 2
Anamur OİM (9) 10
Cehennemderesi YHGS 10
MUĞLA Köyceğiz YHGS 22
Datça OİŞ (10) 6
NİĞDE Demirkazık YHGS 15
SİVAS Divriği OİŞ 6
TUNCELİ İl Geneli (29) (23) 16
TOPLAM 289

3.2 ÇENGELBOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ (Rupicapra rupicapra asiatica)
ARTVİN Meydancık (26) 2
BİNGÖL Kiğı Şeytandağları YHGS 2
ERZİNCAN İl Geneli OİM (23) 6
ERZURUM İspir YHGS 1
RİZE İkizdere OİŞ (11) 2
Pazar OİM (18) 2
TUNCELİ İl Geneli (23) (29) 2
TOPLAM 17

3.3 MELEZ YABAN KEÇİSİ (Hybrid ibex) (12)
ADIYAMAN (2) (23) Hallof-Yarlıca Dağı 3
Çetirge Dağı 1
Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 4
Olgunlar-Kemal Dağı 2
Zivar Dağı 3
Koru ve Hisar-Şengil 3
TOPLAM 16

3.4 HATALI BOYNUZ/ŞELEK (13)
ADIYAMAN (2) (23)
Hallof-Yarlıca Dağı 2
Zivar Dağı 2
Ulubaba Dağı 1
Akdağ-Bezar Dağı 2
ANTALYA İbradı-Üzümdere YHGS 2
Sarıkaya YHGS 3
MERSİN Hisar Dağı-Gedik D. YHGS 5
TOPLAM 17

3.5 KIZIL GEYİK (Cervus elaphus)
AFYONKARAHİSAR Akdağ YHGS 5
ANKARA İl Geneli 10
BOLU Yedigöller YHGS 3
Abant YHGS 1
Seben OİM 2
DENİZLİ Çivril-Akdağ YHGS 3
ESKİŞEHİR Çatacık-Mihalıçcık YHGS 2
İl Geneli (14) 6
KARABÜK Yenice YHGS 2
KASTAMONU Ilgazdağı YHGS 5
Elekdağ YHGS 4
Taşköprü OİM 3
KÜTAHYA Türkmenbaba YHGS 3
Tavşanlı-Çatak YHGS 2
KAHRAMANMARAŞ Başkonuş OİŞ (22) (23) 2
UŞAK Banaz-Sivaslı OİŞ 1
TOPLAM 54

3.6 ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica)
KONYA Bozdağ YHGS (15) 2+2
ANKARA Emremsultan YHGS 2

3.7 CEYLAN (Gazella subgutturosa)
ŞANLIURFA Kızılkuyu YHGS (23) 10

3.8 KARACA (Capreolus capreolus)
BARTIN Sökü YHGS 4
BOLU Yedigöller YHGS 8
KARABÜK İl Geneli (28) 8
Soğanlıçay Devlet Avlağı 2
KASTAMONU Elekdağ YHGS 2
Ilgazdağı YHGS 4
Kartdağı YHGS 7
Azdavay OİM 3
Araç OİM 3
GİRESUN Görele OİŞ (16) 1
Kemerköprü OİŞ (16) 2
ORDU Güllüce-Ulubey OİŞ (17) 4
OSMANİYE Zorkun Yaylası YHGS 4
TOPLAM 52

3.9 YABAN DOMUZU (Sus scrofa) (19)
KASTAMONU Tosya-Gavurdağı YHGS 5

Tablo:3'e İlişkin Açıklamalar
1. Belemedik ve Ekecik-Çakmak; Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) Bürücek Orman İşletme Şefliği (OİŞ) içinde ve Karaisalı OİM Merkez OİŞ
2. Hisar-Şengil Dağı, Zivar Dağı, Olgunlar-Kemal Dağı ve Koru Adıyaman OİŞ; Hallof/Yarlıca Dağı, Şahkulu ve Çetirge Dağı Kahta OİŞ; Akdağ-Bezar Dağı ve Ulubaba Dağı Çelikhan OİŞ sınırları içindeki sahalar
3.1 Gidengelmez YHGS'nin Konya ili sınırları dışındaki sahalar
3.2 Beyşehir OİM’deki sahalar ve Gidengelmez YHGS'nin Beyşehir OİM içindeki sahalar
4. Alanya OİM sınırları içinde Çiğdem Dağı
5. Kıbrıs Çayı YHGS dışında Kaş, Kalkan ve Gürsu OİŞ içinde
6. Gidengelmez YHGS dışında, Akseki OİM sınırlarında Kuyucak OİŞ içinde
7. Çoruh Vadisi YHGS hariç
8. Sütçüler ve Eğirdir OİM içinde
9. Anamur OİM’de Güngören, Gökçesu, Çaltıbükü OİŞ içinde
10. Marmaris OİM’de Datça OİŞ içinde
11. Rize OİM’de İkizdere OİŞ içinde
12. Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesinden oluşan bireyler.
13. Hatalı boynuzlu-şelek teke kotasıdır. “Hatalı boynuz”lu yaban keçisi; tekenin boynuz uçlarının çaprazlanarak kilitlenmesidir. “Şelek” yaban keçisi; tekenin boynuzlarından birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından fazla kırık olmasıdır.
Hatalı boynuz veya şelek yaban keçisinin avlanma kuralları VI-18. maddesinde belirtilmiştir.
14. Çatacık-Mihalıçcık YHGS dışındaki Eskişehir, Çatacık ve Mihalıçcık OİM ile Kalabak OİŞ
15. Bozdağ YHGS'de içindeki Yabankoyunu Yetişme Alanı
16. Tirebolu OİM’de Görele OİŞ ve Giresun OİM’de Kemerköprü OİŞ içinde
17. Akkuş OİM’de Güllüce OİŞ ve Ordu OİM’de Ulubey OİŞ içinde
18. Pazar OİM içinde
19. İl müdürlüğü tarafından hazırlanan özel avlanma raporu doğrultusunda bek avlanma şekliyle avına izin verilecek yaban domuzu kotalarıdır.
20. Karatepe-Sivaslı OİŞ (Gazipaşa OİM) ile Söğüt OİŞ (Alanya OİM)
21. Tüm yaban keçisi sahalarında; 8 ve üzeri yaş ile 100 cm trofeye sahip tekeler avlanacaktır. 8 ve üzeri yaştan büyük olup ta boynuz uzunluğu 100 cm’nin altında olan tekelerde bu kapsamın içindedir. 8 yaştan küçük tekelerin avlanması durumunda cezalı avlama sistemi uygulanacaktır. 8 yaşın altında olup boynuz uzunluğu 100 cm’nin üstünde olan tekelerde de cezalı avlama sistemi uygulanacaktır.
22. Kahramanmaraş OİM’de Başkonuş OİŞ içinde
23. 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülecektir.
24. YHGS: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
25. İl Geneli: YHGS ve örnek avlaklar dışında kalan sahaları
26. Şavşat OİM’de Meydancık OİŞ içinde
27. Bingöl OİM’de Kiğı OİŞ içinde
28. Karabük’te 9 OİŞ içinde
29. Tunceli OİM’de Pülümür, Nizamiye ve Merkez OİŞ içinde

2. Kotaların Dağılımı ve Kullanımı
2.1. Yerli/yerel ve yabancı avcılar ile devlet misafiri/diplomatik kimlik sahibi yabancılara ayrılan kotalar, aşağıdaki Tablo:4’te belirtilmiştir.
2.2. Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi (Mavi kart) olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar, yerli/yerel avcı kotasına başvurabileceklerdir.
2.3. Her avcıya, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve ceylan kotalarından birer, (kotalarının boş olması/boşalması durumunda yerli veya yabancı avcıya ikinci izin verilebilecektir.); kotanın boş olması/boşalması durumuna bağlı olarak istemde bulunulan kadar karaca kotası tahsis edilebilecektir. İhale edilen avlaklarda bir kotaya kaç kez izin verilebileceği şartname ve sözleşmelerinde belirtilecektir.
2.4. 4:8’deki Adıyaman hatalı boynuz/şelek ve Tablo:4.6 ile Tablo:4.9’daki yabancı avcı kotaları hariç tüm Tablo:4’deki yabancı avcı kotaları ihale yöntemiyle kullandırılacaktır.
Tablo:4’deki yerli ve yerel avcı kotaları tahsis yöntemiyle kullandırılacaktır.
Tablo:4.9’da belirtilen yabancı avcı yaban domuzu kotaları ile Tablo:4.6’daki yabancı avcı karaca kotaları tahsis yöntemiyle kullandırılacaktır.
2.5. İhale edilen YHGS dışındaki sahalarda işleticinin talep etmesi durumunda, her 1 (bir) ihale kotasıyla 2 (iki) yaban domuzu ücretsiz olarak ihale kotasının ilk kullanımında uygulanmak üzere avlatılabilecektir. (İhale kotası 3 olan bir sahada, toplam izin sayısı 3; 3 farklı avcıya kotanın ilk kullanımında 2’şer yaban domuzu av organizasyonu). Bu uygulama, yerli avcılara tahsis edilen kotalar hariç olarak uygulanacaktır. Bu organizasyonda kotayı kullanan her bir avcı, sahanın MAK kararına göre yasaklanmamış olmaması koşuluyla MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkiyi ücretsiz olarak avlayabilecektir. Anılan hükümlerin şartnamede yeralması durumunda uygulama yürütülecektir, aksi durumda uygulanmayacaktır.
2.6. Avlanacak birey, Anadolu yaban koyununun erkek bireylerinden (koç) 7 ve üzeri yaş ile en az 60.00 cm. boynuz uzunluğuna sahip sağlıklı olanlarıdır.
Diğer +2 kota yabancı avcı kotası olup; kaşektik özellik taşıyan koçlardır. Bu kotanın kullanımında, öncelikli olarak kaşektik özellik taşıyan koçlar avlatılacaktır. Bu özellikteki koçların hayatta olmaması durumunda ise verim özelliğini yitirmiş 7 ve üzeri yaş ile en az 60.00 cm boynuz uzunluğuna sahip koçlar avlanabilecektir. Bu özellikteki 2 kotanın av organizasyonları; il müdürlüğü personelinin rehberliğinde ve gözetiminde yapılacaktır. Organizasyonlara şube müdürü ve veteriner eşlik edecek, günlük avlanma raporuyla kayıt işlemlerini yapacaktır.

Tablo:4 Saha Bazında Kotalar ve Dağılımı

İL MÜDÜRLÜĞÜ SAHANIN ADI YABANCI AVCI YERLİ AVCI YEREL AVCI DEVLET M.-DİPLOMAT TOPLAM
KOTA
4.1 YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus) (21)
ADANA Belemedik ve Ekecik-Çakmak 4 2 1 7
Karanfil Dağı YHGS 4 2 1 7
ADIYAMAN
Hisar-Şengil Dağı 3 1 4
Hallof-Yarlıca Dağı 2 2
Akdağ 4 3 7
Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 3 1 4
Şahkulu 1 1
Zivar Dağı 4 2 1 7
Çetirge Dağı 2 1 3
Koru 2 2
ANTALYA Sivridağ YHGS 2 1 1 1 5
Düzlerçamı YHGS 4 2 2 8
Sarıkaya YHGS 13 5 1 19
Gidengelmez YHGS 14 6 3 23
İbradı-Üzümdere YHGS 5 3 2 10
Dimçayı YHGS 2 2
Kaş-Kıbrısderesi YHGS 3 2 5
Kaş 2 1 3
Çiğdem Dağı 1 1
Kuyucak 3 2 5
Karatepe 1 1
ARTVİN İl Geneli 4 4 2 10
Çoruh Vadisi YHGS 2 4 4 10
Meydancık 2 2
ERZİNCAN İl Geneli 4 4 2 10
ERZURUM Oltu YHGS 1 1 2
BİNGÖL Kiğı Şeytandağları YHGS 3 3
İl Geneli 2 2
HATAY Arsuz-Fırnız YHGS 1 3 4
ISPARTA İl Geneli 3 2 5
KARAMAN Bucakışla OİŞ 1 1 2
KARS Kağızman YHGS 1 1 2
KAYSERİ Aladağlar YHGS 4 1 5
KONYA Seydişehir 3 1 4
MERSİN Hopur-Topaşır YHGS 5 2 7
Hisar Dağı-Gedik D. YHGS 3 2 5
Kestel Dağı YHGS 3 3
Anamur 5 1 4 10
Cehennemderesi YHGS 5 1 4 10
Kadıncık Vadisi YHGS 2 2
MUĞLA Köyceğiz YHGS 14 5 3 22
Datça 3 2 1 6
NİĞDE Demirkazık YHGS 11 4 15
SİVAS Divriği 4 2 6
TUNCELİ İl Geneli 14 2 16
TOPLAM 166 80 39 4 289

4.2 ÇENGELBOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ (Rupicapra rupicapra asiatica)
ARTVİN Meydancık OİŞ 2 2
BİNGÖL Kiğı Şeytandağları YHGS 2 2
ERZİNCAN İl Geneli 5 1 6
ERZURUM İspir YHGS 1 1
RİZE İkizdere OİŞ 2 2
Pazar OİM 1 1 2
TUNCELİ İl Geneli 2 2
TOPLAM 13 4 17

4.3 MELEZ YABAN KEÇİSİ (Hybrid ibex)
ADIYAMAN

Hallof-Yarlıca Dağı 2 1 3
Çetirge Dağı 1 1
Ulubaba Dağı-Bezar Dağı 3 1 4
Olgunlar-Kemal Dağı 1 1 2
Zivar Dağı 3 3
Koru ve Hisar-Şengil 2 1 3
TOPLAM 12 4 16

4.4 KIZIL GEYİK (Cervus elaphus)
AFYONKARAHİSAR Akdağ YHGS 3 2 5
ANKARA İl Geneli 6 4 10
BOLU Yedigöller YHGS 2 1 3
Abant YHGS 1 1
Seben 1 1 2
DENİZLİ Çivril-Akdağ YHGS 2 1 3
ESKİŞEHİR Çatacık-Mihalıçcık YHGS 2 2
İl Geneli 3 2 1 6
KARABÜK Yenice YHGS 2 2
KASTAMONU Ilgazdağı YHGS 2 3 5
Elekdağ YHGS 3 1 4
Taşköprü OİM 2 1 3

KÜTAHYA Türkmenbaba YHGS 2 1 3
Tavşanlı-Çatak YHGS 2 2
KAHRAMANMARAŞ Başkonuş OİŞ 2 2
UŞAK Banaz-Sivaslı OİŞ 1 1
TOPLAM 24 25 4 1 54

4.5 CEYLAN (Gazella subgutturosa)
ŞANLIURFA Kızılkuyu YHGS 10 10

4.6 KARACA (Capreolus capreolus)
BARTIN Söke YHGS 3 1 4
BOLU Yedigöller YHGS 3 4 1 8
KARABÜK İl Geneli 4 4 8
Soğanlıçay Devlet Avlağı 2 2
KASTAMONU Elekdağ YHGS 1 1 2
Ilgazdağı YHGS 2 1 1 4
Kartdağı YHGS 5 2 7
Azdavay OİM 2 1 3
Araç OİM 2 1 3
GİRESUN Görele OİŞ 1 1
Kemerköprü OİŞ 2 2
ORDU Güllüce-Ulubey OİŞ 4 4
OSMANİYE Zorkun Yaylası YHGS 4 4
TOPLAM 24 25 2 1 52

4.7 ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) (2.6.)
KONYA Bozdağ YHGS 2+2 4
ANKARA Emremsultan YHGS 2 2

4.8 HATALI BOYNUZ/ŞELEK (13)
ADIYAMAN Hallof-Yarlıca Dağı 2 2
Zivar Dağı 1 1 2
Ulubaba Dağı 1 1
Akdağ-Bezar Dağı 1 1 2
ANTALYA İbradı-Üzümdere YHGS 1 1 2
Finike-Sarıkaya YHGS 1 2 3
MERSİN Hisar Dağı-Gedik D. YHGS 5 5
TOPLAM 10 4 3 17

4.9 YABAN DOMUZU (Sus scrofa)
KASTAMONU Tosya-Gavurdağı YHGS 5 5

3. Kotası İhale Edilecek Sahalar ve Niceliği
Tablo:4.9’daki yabancı avcı yaban domuzu kotaları, Tablo: 4.8’deki Adıyaman’daki yabancı avcı hatalı boynuz/şelek kotaları ve Tablo:4.6’daki yabancı avcı karaca kotaları hariç olmak üzere tüm Tablo:4’teki “Yabancı Avcı Kotaları”, tüm Tablo:5’teki muhammen avlama ücretleriyle il müdürlüklerince ihale edilecektir.
İhalelere, 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlayan ve bunu kanıtlayan av turizmi izin belgesi sahibi acenteler katılabilecektir.
İhale edilen avlaklarda uygulanacak avlanma koşulları, ihale şartname ve sözleşmeleriyle belirlenecektir.
Tablo:5.5’deki sahalarda katılım payı oranı ve miktarı, 2005-1 sayılı tamim doğrultusunda belirlenerek bildirilecektir.
Avlama ücretinden katılım payı ihale bedelinden KDV hariç verilecektir.
Tablo:5’deki izin verilen sahalarla ilgili bilgiler, “Tablo-3'e İlişkin Açıklamalar”da yeralmaktadır.
Tablo:5’deki BP: Bakanlık Payı; KP: Belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine aktarılacak katılım payını ifade etmektedir.

Tablo: 5 İhale Edilecek Sahalarda Muhammen Avlama Ücretleri (KDV hariç TL)

İZİN VERİLEN SAHALAR MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç)
İl Müdürlüğü Sahanın Adı TOPLAM BP + KP BP (3) KP (3)
5.1 Yaban keçisi (Capra aegagrus) (21)
ADANA Belemedik 5100 0.60 0.40
Karanfil Dağı YHGS 4650
ADIYAMAN Adıyaman (Tüm sahalar) 5100 0.45 0.55
ANTALYA Sivridağ YHGS 3800 0.60 0.40
Kaş
Kaş-Kıbrıs Deresi YHGS 4650
Çiğdem Dağı
Karatepe
Düzlerçamı YHGS 5100
İbradı-Üzümdere YHGS 6000
Sarıkaya YHGS 6600 0.45 0.55
Kuyucak 8000
Gidengelmez YHGS
ARTVİN Çoruh Vadisi YHGS 3800
0.45
0.55
İl Geneli 4650
Meydancık 5100
ERZİNCAN İl Geneli 3800
ERZURUM Oltu YHGS 3800
KAYSERİ Yahyalı-Aladağlar YHGS 4650
MERSİN Cehennemderesi YHGS
4650 0.60 0.40
Kadıncık Vadisi YHGS
Kestel Dağı YHGS 5100
Anamur-Bozyazı 6000
Hopur-Topaşır YHGS 6600 0.45 0.55
Hisardağı-Gedikdağı YHGS 8000
MUĞLA Köyceğiz YHGS 5100 0.60 0.40
Datça 8000 0.45 0.55
NİĞDE Demirkazık YHGS 6000 0.45 0.55
SİVAS Divriği 4650 0.45 0.55
KONYA Seydişehir 5100 0.60 0.40
TUNCELİ İl Geneli 6000 0.45 0.55
MERSİN Hisardağı-Gedikdağı YHGS (Hatalı Boynuz/Şelek 13) 1000 0.40 0.60

5.2 Kızıl geyik (Cervus elaphus)
AFYONKARAHİSAR Akdağ YHGS 8500

0.60

0.40
ANKARA İl Geneli 9500
BOLU Seben 7000
DENİZLİ Çivril YHGS 8500
ESKİŞEHİR Mihalıçcık YHGS 9000
İl Geneli 9000
KASTAMONU Ilgazdağı YHGS, Elekdağ YHGS ve Taşköprü OİM 7000 0.45 0.55

5.3 Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica)
ARTVİN Meydancık 4000 0.40 0.60
ERZİNCAN İl Geneli
ERZURUM İspir YHGS
RİZE İkizdere OİŞ ve Pazar OİM
TUNCELİ İl Geneli

5.4 Melez yaban keçisi (Hybrit ibex)
ADIYAMAN Hallof-Yarlıca Dağı; Çetirge Dağı; Ulubaba Dağı-Bezar Dağı; Olgunlar-Kemal Dağı; Zivar Dağı;
Koru ve Hisar-Şengil 2250 0.40 0.60

5.5 Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii Anatolica) (3)
KONYA Bozdağ YHGS 40000 - -
ANKARA Emremsultan YHGS 50000 - -

V. YABAN DOMUZU AV ORGANİZASYONLARI

A. Bek ve Sürek Avı Tablolarına İlişkin Genel Açıklamalar
a. Kısaltmalar
BP: Bakanlık payı; KP: Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliklerine verilecek katılım payı;
TAÜ: Toplam avlama ücreti. BP+KP= Bakanlık ve katılım payı olmak üzere toplam avlama ücreti.
TAÜ, KDV dahil ücrettir. AÜ: Avlama ücreti; YD= Yaban domuzu
b. Tablolardaki katılım payları KDV’sizdir ve bu değerler verilecektir.
c. Ücretler TL cinsindendir.
d. Yabancı avcı ücretleri; yabancı turist avcılar ve yabancı uyruklu avcılar ile diplomatik kimlik sahibi yabancılar için uygulanacaktır.
e. Yerli avcı ücretleri; T.C. uyruklu avcılar ile Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ve mavi kart sahibi olanlar için uygulanacaktır.
f. Avcı/acente, avlanan yaban domuzunun X.11. maddesinde belirtilen şekliyle trofesinin ölçümünde Bakanlık görevlisine yardımcı olacaktır. Bakanlık görevlisi trofe niteliğini av bildirim formuyla kayıt altına alacaktır.
g. 23. 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülecektir.

B. YABAN DOMUZU AV ORGANİZASYONLARINA İLİŞKİN KURALLAR ve ÜCRETLENDİRME

1. Örnek Avlaklar
Yaban domuzu örnek avlağının içindeki av organizasyonlarında uygulanacak avlama ücretleri; ihaleyle belirlenen ücretlerdir. Örnek avlak içinde yapılacak av organizasyonlarında avına izin verilen sayı, hasat miktarı kadardır. Bek ve sürek av organizasyonlarında bir izin belgesiyle bir avcının avlayabileceği yaban domuzu sayısı, hasat miktarı kadardır.

2. İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklar
İl müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda; örnek avlakların avlanma planı doğrultusunda yıl bazında hasat tablosuyla belirlenmiş kotalar doğrultusunda av organizasyonu yapılacaktır.

2.1 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Av Organizasyonları
a. Avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzu için belirlenmiş peşin yapılan ücretlendirmedir.
b. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.1’deki ücretlerin %50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.
c. Yerli avcıların, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlanması durumunda Tablo:6.2’deki ücretlerin aynısı her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. Yerli avcıların ilk 2 yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir.
d. Bek avı organizasyonlarında izin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban domuzlarının avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilir.
Tablo:6.1 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Yabancı Avcı Bek Av Organizasyonları

YABANCI AVCI
AVCI BAŞINA (a) YARALAMA Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (d)
TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
850 425 225 125 225 125

Tablo: 6.2 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Yerli Avcı Bek Av Organizasyonları
YERLİ AVCI
AVCI BAŞINA (c) Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (d)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
150 75 100 50
2.2 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Av Organizasyonları
e. Sürek avı organizasyonları.01.09.2011 tarihinde başlayacak ve 20.02.2012 tarihinde bitecektir. Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu avlanabilecektir.
f. Avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzu için belirlenmiş peşin yapılan ücretlendirmedir.
g. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Ek- Tablo:6.3’teki ücretlerin %50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.
h. Yerli avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.4’teki ücretlerin aynısı her bir yaban domuzu için uygulanır. Yerli avcıların ilk 3 yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir. 3’ten sonra yaralanan yaban domuzunda Tablo:6.4’teki ücretin aynısı avlama ücreti olarak uygulanacaktır.
ı. İlk 3 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban domuzu; avına izin verilen sayıya dahil edilmeyip ücreti av bildirim formuyla sonra ayrıca tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.

Tablo:6.3 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Yabancı Avcı Sürek Av Organizasyonları
YABANCI AVCI
AVCI BAŞINA (f, g) YARALAMA (ı)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
750 375 250 125

Tablo: 6.4 İl Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Yerli Avcı Sürek Organizasyonları

YERLİ AVCI
AVCI BAŞINA (f, h)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
150 75

3. Avlanma Planı Yapılan YHGS

i. İl müdürlüklerince özel avlanma planı yapılan YHGS’de bek ve yürüyüş avlanma şekli uygulanacaktır. Av organizasyonları 31 Aralık 2011 tarihinde bitecektir. Sürek avlanma şekli uygulanmayacaktır.
j. Bu ücretler, yerli/yabancı avcılar için belirlenmiş ücretlerdir. Yerli avcılar, tahsis edilmiş kota ve ücretlerle tahsis yapılan acente/acenteler aracılığıyla avlanabilecektir. Acentelerin talepli olmaması durumunda yerli avcılara bireysel başvurularıyla tahsis edilebilecektir.
k. Bu ücretler, 1 (bir) erkek birey yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. Yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir.
l. Dişi-yavru avlanması durumunda ayrıca ek olarak uygulanacak ücrettir.
m. Tahsis edilen her bir kotayla yaban domuzu avlanamaması/iptal edilmesi durumunda en fazla 2. kez izin verilecektir. Bu durumda tekrar avlama ücreti alınmayacak, avlanma izin ücreti alınacaktır.
n. Tahsisler, her bir yaban domuzu için avlama ücreti olan % 18 KDV dahil 500 TL’nin döner sermaye işletmesi hesap numarasına yatırılması durumunda yapılacaktır.

Tablo: 7 Avlanma Planı Yapılan YHGS’de Bek Av Organizasyonları

YABANCI/YERLİ AVCI (j, n)
YABAN DOMUZU (k) Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (l)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
400 260 100 50

4. Devlet Avlakları

14.09.2009 tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında ülkemizdeki tüm avlakların tesis ve tescil işlemlerinin 2015-2016 av döneminden önce bitirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda yaban domuzu av organizasyonlarına:
a- İl müdürlüklerince ön etüd raporları doğrultusunda tescil edilen ve www.milliparklar. gov.tr” internet adresinde yayınlanan devlet avlaklarında “Devlet Avlağı Yıllık Avlanma Kotaları Bildirim Formu”nda belirtilen kotalar,
b- Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları özelliği taşıyan sahalarda ise anılan olur kapsamında il müdürlüklerince belirlenen kotalar
doğrultusunda Tablo: 9 ve 10 ile 12’de belirtilen kurallar ve ücretlerle yapılacaktır.

4.1. Dördüncü Maddede Belirtilen Sahalarda Avlanma Kuralları ve Ücretler

1. 2011- 2012 av yıllında tescil edilip yaban domuzu kotası olan devlet avlaklarında yaban domuzu ve Tablo:8’de belirtilen il müdürlükleri sınırlarındaki sahalarda 4.b madde kapsamında il müdürlüklerince yaban domuzu ile çakal ve tilki av organizasyonlarına izin verilebilecektir.
Anılan mevzuat çerçevesinde devlet avlakların tesis edilmesi çalışmalarının devam edecek olmasından ötürü av turizmi kapsamında kota kullanımıyla ilgili oluşacak değişimler/uygulamalar, daha sonra alınacak kararlarla duyurulacaktır.
2. Yoğun av organizasyonlarının olması durumunda XX-18. maddesi kapsamında av organizasyonlarına izinleri verilecektir.
3. Tescil edilip yaban domuzu kotasının olduğu devlet avlaklarında, kota miktarları doğrultusunda yerli ve yabancı avcılara izin verilecektir. Tescil edilen devlet avlaklarında, kotanın dolması veya olmaması durumunda izin verilmeyecektir.
4. Tescil edilen devlet avlağının kotasının kullanımı; tescil edilen devlet avlağının yıllık kota olanakları dikkate alınarak uygulanacaktır.
5. 2011- 2012 av dönemi MAK kararına göre yasaklanmamış olmaması koşuluyla 4.b maddesi kapsamında MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkiyi ücretsiz olarak 2 farklı av günü içinde avlayabilecektir.
6. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur.
7. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya 4.b maddesi kapsamında izin alınıp devam eden hafta sonuna gelen av organizasyonunda; avlananın 5’ten fazla olup devamının yapılmasının acente tarafından talep edilmesi durumunda, izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.

Tablo: 8 YABAN DOMUZU AV ORGANİZASYONLARI İÇİN İL GRUPLAMASI (A.g)

I. GRUP İLLER II. GRUP İLLER
1 Adıyaman 26 Kars 1 Adana 26 Manisa
2 Ağrı 27 Kastamonu 2 Afyonkarahisar 27 Muğla
3 Aksaray 28 Kırıkkale 3 Ankara 28 Sakarya
4 Amasya 29 Kırşehir 4 Antalya 29 Tekirdağ
5 Ardahan 30 Kilis 5 Aydın 30 Uşak
6 Artvin 31 Malatya 6 Balıkesir 31 Yalova
7 Bartın 32 Mardin 7 Bilecik 32 Düzce
8 Batman 33 Muş 8 Bolu
9 Bayburt 34 Nevşehir 9 Burdur
10 Bingöl 35 Niğde 10 Bursa
11 Bitlis 36 Ordu 11 Denizli
12 Çanakkale
(Bozcaada
ve Gökçeada İlçeleri) 37 Osmaniye 12 Çanakkale
(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç)
13 Çankırı 38 Rize 13 Edirne
14 Çorum 39 Samsun 14 Eskişehir
15 Diyarbakır 40 Siirt 15 Gaziantep
16 Elazığ 41 Sinop 16 Hatay
17 Erzincan 42 Sivas 17 Isparta
18 Erzurum 43 Şanlıurfa 18 İçel
19 Giresun 44 Şırnak 19 İstanbul
20 Gümüşhane 45 Tokat 20 İzmir
21 Hakkari 46 Trabzon 21 Kayseri
22 Iğdır 47 Tunceli 22 Kırklareli
23 Kahramanmaraş 48 Van 23 Kocaeli
24 Karabük 49 Yozgat 24 Konya
25 Karaman 50 Zonguldak 25 Kütahya

4.2. Tablo:9’a İlişkin Tescil Edilmiş Devlet Avlakları ve 4.b Maddesi Kapsamında Yapılacak Organizasyonlar için Açıklamalar

8. Yerli avcılara 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücretler, 3. 4. ve 5. yaban domuzlarının her biri için de uygulanacaktır.
9. Bek avı organizasyonlarında erkek yaban domuzu avlanacaktır. İzin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban domuzlarının avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti, av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilir.
10. Bir izin belgesiyle avcı başına (AB) 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. Bu ücretlendirme peşin yapılacaktır.
11. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin verilen sayıdan sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır.
12. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında dişi-yavru avlanması durumunda, tabloda belirtilen aynı ücretler her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.
13. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında yaralama, avlama olarak işlem görecektir.
14. İlk 2 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban domuzu; avına izin verilen sayıya dahil edilmeyip ücreti av bildirim formuyla ayrıca sonra tahsil edilecektir.
15. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.
16. Avlananın/yaralanın 1 ya da 2 olması durumunda da belirtilen katılım payının tamamı ödenir.

A. Bek Av Organizasyonuna İlişkin Ücretler

Tablo:9.1 Yerli ve Yabancı Avcılara I. Grup İllerde Bek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI (İlk 2 yaban domuzu)
AVCI BAŞINA (10) YARALAMA/
BİR YD. (14) Dişi-Yavru/
CEZALI (9) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
700 420 175 100 175 100
YERLİ AVCI (8) ilk 2 ve sonraki avlanan 3. 4. ve 5. yaban domuzlarının her biri için
AVCI BAŞINA (10) YARALAMA/
BİR YD. (14) Dişi-Yavru/
CEZALI (9) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
250 150 125 75 75 25

Tablo: 9.2 Yabancı Avcılara, I. Grup İllerde 2-İki’den Sonraki Avlanan 3. 4. ve 5. Yaban Domuzu Bek Av Organizasyonu

3. ve 4. AVLANAN YABAN DOMUZUNUN HER BİRİ İÇİN (12) 5. AVLANAN
YABAN DOMUZU (12, 13)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
440 270 525 315

Tablo: 9.3 Yerli ve Yabancı Avcılara II. Grup İllerde Bek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI (İlk 2 yaban domuzu)
AVCI BAŞINA (10) YARALAMA/
BİR YD. (14) Dişi-Yavru/
CEZALI (9) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
800 320 200 100 200 100
YERLİ AVCI (8) ilk 2 ve sonraki avlanan 3. 4. ve 5. yaban domuzlarının her biri için
AVCI BAŞINA (10) YARALAMA/
BİR YD (14) Dişi-Yavru/
CEZALI (9) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
250 150 125 75 75 25

Tablo: 9.4 Yabancı Avcılara, II. Grup İllerde 2-İki’den Sonra Avlanan 3. 4. ve 5. Yaban Domuzu Bek Av Organizasyonu

3. ve 4. AVLANAN YABAN DOMUZUNUN HER BİRİ İÇİN (13, 14) 5. AVLANAN
YABAN DOMUZU (12, 13)
TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
500 200 600 240

4.3 Tablo: 10’a ilişkin Tescil Edilmiş Devlet Avlakları ve 4.b Maddesi Kapsamında Yapılacak Sürek Av Organizasyonu için Açıklamalar

17. Sürek avı organizasyonları, 01.09.2011 tarihinde başlayıp 20.02.2012 tarihinde bitecektir. Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu avlanabilecektir.
18. Bir izin belgesiyle sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenen ücrettir. Bu ücretlendirme peşin yapılacaktır.
19. Avına izin verilen sayı olan 3’ten sonraki yaralanan yaban domuzu için 10.2’deki tabloda belirtilen ücret uygulanacaktır. Yaralamaya ilişkin avlama ücreti av bildirim formu ile sonra tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, avına izin verilen sayı kadar yaralama olması durumunda ayrıca ücret alınmaz.
20. Avına izin verilen sayı olan 3 yaban domuzunun av organizasyonunda yaralamalar 3’e dahil değildir, bu durumda yaralamalar için yaralama ücreti tahsil edilir.
21. Avlananın 1- 3 arasında olması durumunda belirtilen katılım payının tamamı ödenir.
22. Önde giden anaç/en yaşlı dişi yaban domuzunun avlanması durumunda, cezalı avlama ücreti uygulanır/tahsil edilir.
23. Yerli avcılara ilk 3 yaban domuzundan sonraki avlanan 4. ve 5. yaban domuzunun her bir için Tablo:10.1 ve 10.3’teki “Avcı Başına” ücretleri uygulanacaktır.

B. Sürek av organizasyonuna ilişkin ücretler

Tablo: 10.1 Yerli ve Yabancı Avcılara I. Grup İllerde Sürek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI (18) (İlk 3 yaban domuzu)
AVCI BAŞINA(18) YARALAMA/
BİR YD. (20) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
650 390 125 75 125 75
YERLİ AVCI (ilk 3 ve sonraki avlanan 4. ve 5. yaban domuzunun her biri için)
AVCI BAŞINA (18 ve 23) YARALAMA/BİR YD. (20) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
225 135 125 75 125 75

Tablo: 10.2 Yabancı Avcılara, I. Grup İllerde 3-Üç’ten Sonraki Avlanan/Yaralanan 4. ve 5. Her Bir Yaban Domuzu Sürek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI
4. ve 5. AVLANAN/YARALANAN
YABAN DOMUZUNUN HER BİRİ İÇİN
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
325 200

Tablo: 10.3 Yerli ve Yabancı Avcılara II. Grup İllerde Sürek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI (22) (İlk 3 yaban domuzu)
AVCI BAŞINA (18) YARALAMA/
BİR YD. (20) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
700 280 125 75 125 75
YERLİ AVCI (ilk 3 ve sonraki avlanan 4. ve 5. yaban domuzunun her biri için)
AVCI BAŞINA (18 ve 23) YARALAMA/
BİR YD. (20) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
225 135 125 75 125 75

Tablo: 10.4 Yabancı Avcılara II. Grup İllerde 3-Üç’ten Sonraki Avlanan/Yaralanan 4. ve 5. Her Bir Yaban Domuzu Sürek Av Organizasyonu

YABANCI AVCI
4. ve 5. AVLANAN/YARALANAN
YABAN DOMUZUNUN HER BİRİ İÇİN
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
350 200

4.4. Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalar

24. Örnek avlağın bulunduğu OİM (birden fazla olması durumunda da OİM olarak anılacaktır) sınırları içinde kalan sahalarda sadece avlak işleticisi yaban domuzu av organizasyonu yapabilecektir. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içinde kalan sahalarda avlak işleticisine 26. maddede belirtilen yaban domuzu kotasıyla ilgili av organizasyonları için, Tablo: 12 ile başlayan tüm tablolar uygulanacaktır.
26. maddede belirtilen kotanın dolması durumunda örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda avlak işleticisi ile 32. maddede belirtilen uzaklıklar dikkate alınarak sadece örnek avlak işleticileri Tablo:9 ve Tablo:10’la belirlenen kurallar ve ücretlerle av organizasyonları yapılabilecektir.
Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahaların yaban domuzu kotası il müdürlüklerince 14.09.2009 tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında hesap edilecektir. Hesaplanan kotadan fazla bu sahalarda av yapılmaz/yaptırılmaz.
Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda tescil edilmiş devlet avlağının bulunması durumunda av turizmi izin belgeli acenteler ve örnek avlak işleticileri av organizasyonu yapabilecektir.
Örnek avlağa sınır tescil edilmiş devlet avlağının olması durumunda 32. maddedeki 20 km uzaklık uygulanacaktır.
25. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda (tescil edilen devlet avlağı hariç), örnek avlak işleticisine uygulanacak avlama ücretleri; örnek avlak işleticisinin, örnek avlağın bulunduğu OİM sınırlarındaki sahalarda, av ve yaban hayatının korunması ile denetim çalışmalarına katkıda bulunması, talep edilmesi halinde destek sağlanmasını içerir protokolün yürürlüğe girmesi ve protokol koşullarına uyulması durumunda uygulanacaktır. Protokol av yılını kapsayacak şekilde yapılacak ve hemen Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği il müdürlüklerince izlenecektir. İl müdürlükleri, üçer aylık dönemler halinde rapor düzenleyip protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini belirleyecek ve dosyalarına koyacaklardır. Düzenlenen raporların olumlu olması durumunda Tablo:12 ile başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti uygulamasına devam edilecektir. Raporların olumsuz/aksi olması durumunda protokol iptal edilecek ve Genel Müdürlüğe derhal bildirim yapılarak Tablo:9 ve Tablo:10’da belirtilen ücretler ve kurallar uygulanacaktır.
26. Sadece avlak işleticisinin av organizasyonu yapabileceği örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda, avlak işleticisi için avına izin verilen yaban domuzu sayısı, örnek avlağın hasat tablosundaki hasat miktarıdır. Hasat tablosundaki miktar; ergin ve yavru bireylerinin toplamı kadardır. Bek ve sürek avlanma şekli ayrımı yapılmaksızın avlanacak yaban domuzu sayısında toplam miktar üzerinden işlem yapılacaktır. Bu durumda; ergin ve yavru birey ayrımı yapılmayacaktır.
27. Örnek avlağın bulunduğu OİM'nin birden (1) fazla olması durumunda aynı il içinde olmak koşuluyla hasat tablosundaki miktar kadar kota kullandırılacaktır. Her OİM için ayrı ayrı kullanılmayacaktır.
28. Örnek avlaktaki hasat tablosu ile örnek avlağın bulunduğu OİM içindeki sahalarda, avına hasat miktarı kadar izin verilen kotaların kullanımı ayrı ayrı izlenecek ve kayıt altına alınacaktır.
29. Örnek avlak işleticisinin örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda yerli avcılar için av turizmi kapsamında yapacağı organizasyonlarında 26. maddede belirtilen kota uygulanacaktır.
30. Örnek avlak işleticisi örnek avlağın bulunduğu ildeki OİM’nin sahalarında av organizasyonu yapacaktır. Örnek avlağın bulunduğu OİM’nin başka ilin sınırlarında da sahasının olması durumunda, diğer ilin sınırlarında av organizasyonuna izin verilmeyecektir.
31. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda örnek avlak işleticisinin av turizmi izin belgeli acente olmaması durumunda, örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acente/acenteler, yerli/yabancı turist avcılar için yaban domuzu av organizasyonları yapabilecektir. Bu amaçla; örnek avlak işleticisi av turizmi izin belgeli acenteyi, örnek avlağında ve OİM sınırları içindeki sahalarda, yerli/yabancı turist avcılar için yaban domuzu av organizasyonları yapabileceğini içerir yetkilendirme dilekçesini en geç izin başvurusundan önce il müdürlüğüne verecektir.
32. Örnek avlak işletmeciliğinin olduğu yerlerde yaban domuzu av organizasyonu yapacak diğer acenteler/işleticiler, örnek avlağın sınırlarının 20 km dışında avlanabilecektir. Anılan uygulama; örnek avlakların etrafının çevrilmemesi; yaban hayvanlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük oluşturdukları yaşam çemberinin değişik etmenler nedeniyle bozulmasından ötürü bu çemberin değişmesi; yaban domuzlarının bir gece yatağından 5- 20 km kadar uzağa giderek dönmeleri; yaban domuzlarının göçmen olmadıkları ve yaşam ortamlarını değiştirmedikleri; örnek avlak işletmecisinin dışında diğer acentelerin de yaban domuzu av organizasyonu yapmak istemesi nedeniyle sorun oluşturması nedenleri ile örnek avlak işletmecisiyle örnek avlağın bulunduğu orman işletme müdürlüğü dahilinde av organizasyonundan yararlanmak üzere koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılarak katkı sağlaması gerçeklerinden hareketle örnek avlak işletmeciliğini ilerletmek ve desteklemek amacına yöneliktir.
Örnek avlağın sınırlarının 20 km dışı, örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları dikkate alınarak belirlenecektir, diğer komşu/sınır OİM sınırları dikkate alınmayacaktır.
Örnek avlaklar arasındaki uzaklığın 20 km’den daha az olmak üzere farklı olması durumunda; il müdürlüğü, iki/daha fazla örnek avlak arasındaki uzaklığı doğal hatlar gözeterek eşit veya birbirine yakın uzaklıkta bölürek belirleyecek, örnek avlağın birden çok OİM sahasının içinde olması durumunda aynı paylaşımı yapacaktır.
20 km uygulaması örnek avlak tesisinde dikate alınmaz.
33. Bir orman işletme müdürlüğünün olduğu illerde örnek avlağın bulunması durumunda; örnek avlak işleticisine hasat tablosunda belirtilen miktarlar kadar Tablo:12 ile başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti , kotanın dolmasından sonra da diğer işleticilerle birlikte Tablo:9 ve Tablo:10 ile belirlenen kurallar ve ücretler uygulanacaktır.
34. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur.
35. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya 4.b maddesi kapsamındaki sahalardaki av organizasyonunda; izin alınıp devam eden organizasyonda, avlananın 5’ten fazla olması durumunda hafta sonuna gelen av organizasyonunun devamının yapılmasının talep edilmesi durumunda; izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.
36. Yerli ve yabancı avcılar için uygulanacak peşin yapılan ücretlerdir.
37. Bek avında izin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi yaban domuzu, 1 yaşındaki erkek veya dişi yavru yaban domuzunun avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban domuzunun ücreti av bildirim formu ile ayrıca tahsil edilir.
38. Bir izin belgesiyle avcı başına bek avında 2 (iki) ve sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir.
39. Sürek avında yaralanan yaban domuzu avına izin verilen sayıya dahil edilecek ve yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir.
40. Avlananın/yaralananın 1, 2 ya da 3 olması durumunda da belirtilen katılım payının tamamı ödenir.
41. Bir izin belgesiyle avcı başına 2 (iki) yaban domuzundan sonra avlanacak her bir yaban domuzu için belirlenmiş ücretler Tablo:12.2 ve 12.4’tedir.
42. Bir izin belgesiyle avcı başına 3 (iki) yaban domuzundan sonra avlanacak her bir yaban domuzu için belirlenmiş ücretler Tablo:12.6 ve 12.8’dedir.
43. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin verilen sayıdan sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır.
44. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.

Tablo: 12.1 Yerli/Yabancı Avcılara I. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Bek Av Organizasyonu

YERLİ/YABANCI AVCI (28)
AVCI BAŞINA (30, 31) Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (29)
TAÜ
KDV dahil KP (32)
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
350 230 100 50

Tablo: 12.2 Yerli/Yabancı Avcılara Bek Avında I. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda 2-İki’den Fazla Avlanan/Yaralanan Her Bir Yaban Domuzu

YERLİ/YABANCI AVCI (36)
HER BİR YABAN DOMUZU YARALAMA Dişi-Yavru/CEZALI
BİR YD
TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
275 180 150 100 350 230

Tablo: 12.3 Yerli/Yabancı Avcılara II. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Bek Av Organizasyonu

YERLİ/YABANCI AVCI (28)
AVCI BAŞINA (30, 31) Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (29)
TAÜ
KDV dahil KP (32)
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
400 220 100 50

Tablo: 12.4 Yerli/Yabancı Avcılara Bek Avında I. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda 2-İki’den Sonra Avlanan/Yaralanan Yaban Domuzu

YERLİ/YABANCI AVCI (36)
HER BİR YABAN DOMUZU YARALAMA Dişi-Yavru/CEZALI
BİR YD
TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
300 200 150 100 375 210

Tablo: 12.5 Yerli/Yabancı Avcılara I. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Sürek Av Organizasyonu

YERLİ/YABANCI AVCI (28)
AVCI BAŞINA (30, 31) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP (32)
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
325 210 75 50
Tablo: 12.6 Yerli/Yabancı Avcılara Sürek Avında I. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda 3’ten Sonra Avlanan/Yaralanan 4. ve 5. Yaban Domuzundan Her Biri
YERLİ/YABANCI AVCI (36)
HER BİR YABAN DOMUZU YARALAMA ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
175 120 100 65 225 150

Tablo: 12.7 Yerli/Yabancı Avcılara II. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Sürek Av Organizasyonu

YERLİ/YABANCI AVCI (28)
AVCI BAŞINA (30, 31) ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ
KDV dahil KP (32)
KDV hariç AÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
350 195 75 50

Tablo: 12.8 Yerli/Yabancı Avcılara II. Grup İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda 3-Üç’ten Fazla Avlanan/Yaralanan 4. ve 5. Yaban Domuzundan Her Biri

YERLİ/YABANCI AVCI (36)
HER BİR YABAN DOMUZU YARALAMA ANAÇ
CEZALI (22) BİR YD
TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ KDV dahil KP KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP KDV hariç
175 100 100 55 225 125

5. Av Turizmi Kapsamında Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Uygulaması

42. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı sadece sürek avının yapılacağı il müdürlüğünce mücadele amaçlı olarak belirlenen sahalarda yapılacaktır.
Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonları 01.09.2011 tarihinde başlayıp 20.02.2012 tarihinde bitecektir. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av organizasyonlarının bitiş tarihinin 2011-2012 av dönemi MAK kararlarında belirtilen bitim tarihinten farklı olması durumunda 2011-2012 av dönemi MAK kararındaki bitiş tarihi uygulanacaktır.
43. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı en fazla 5 gün ve birbirini izleyen günler olması koşuluyla yapılacaktır.
Mücadele amaçlı bir sürek av organizasyonunda en fazla 15 avcıya izin verilecektir.
Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı organizasyonlarına; yerli, yabancı ya da birlikte yerli-yabancı avcılar katılabilecektır.
44. Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için peşin yapılacak ücretlendirme Tablo:11’de yeralmaktadır.
Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avında yaralanan yaban domuzu izin verilen sayıya dahildir ve avlanmış olarak işlem görecektir.
45. Av organizasyonunda kullanılan kovan ve fişeklerin toplanması önerilmektedir.

Tablo:11 Av Turizmi Kapsamında Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı

İl Müdürlüğü YERLİ/YABANCI AVCI
AVCI BAŞINA/ERKEK-DİŞİ
AVLAMA/YARALAMA 4. ve 5. HER BİR ERKEK-DİŞİ/AVLAMA/YARALAMA

TAÜ (44)
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
İLLER (Tablo:8) 300 200 175 125

VI. YABAN DOMUZU DIŞINDAKİ AV HAYVANLARININ AV ORGANİZASYONLARINI İÇERİR KURALLAR

1. Tablo: 13-19 Arasındaki Tablolara İlişkin Genel Açıklamalar
1.1. BP: Bakanlık payı; KP: Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliklerine verilecek katılım payı;
TAÜ: Toplam avlama ücreti BP+KP= Bakanlık ve katılım payı olmak üzere toplam avlama ücreti.
Toplam avlama ücreti (BP+KP), KDV dahil ücrettir. AÜ: Avlama ücreti
Tablolardaki katılım payları KDV’sizdir ve bu değerler verilecektir.
1.2. Ücretler TL cinsindendir.
1.3. İhale edilecek sahalarda; avlama ücretleri ve katılım payları ihale şartnamelerinde yeralacaktır.
1.4. Av organizasyonları bek ve yürüyüş avlanma şekliyle yapılacaktır. Sürek avı yapılmayacaktır. Av organizasyonlarında kesinlikle köpek kullanılmayacaktır.
1.5. Melez yaban keçisi: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesinden oluşan bireyler.
Hatalı boynuz: Boynuz uçlarının çaprazlanarak kilitlenmiş olmasıdır. Hatalı boynuza sahip tekeler için alınacak ücrettir.
Şelek: Boynuzlardan birinin uzunluğunun diğerinden ¼ oranından fazla kırık olmasıdır. Şelek olan tekeler için alınacak ücrettir.
1.6. Tabloda belirtilen il geneli ifadesi, yaban hayatı geliştirme sahaları ve örnek avlaklar dışında kalan sahaları kapsar.
1.7. Yerel avcılar, karaca (Tablo:17 uygulanacaktır) ve hatalı boynuz/şelek (Tablo:14 uygulanacaktır) dışında yerli avcılara uygulanan avlama ücretlerinin % 40'ını ödeyerek avlanabileceklerdir.
1.8. Yabancı avcı ücretleri, ihale kotaları dışında yeralan devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancılara (karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır) uygulanacaktır.
1.9. Yaban keçisinde, yerli/yerel avcı yaban keçisi kotasının boşalması durumunda yabancı avcılara; Tablo: 13.2 uygulanacaktır.
1.10. Ceylan’da yerli avcı kotasının boş olması/boşalması durumunda, tabloda belirtilen ücretler yabancı avcılar için de uygulanacaktır.
1.11. Yerli avcı ücretleri; T.C. uyruklu avcılar ile Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi (Mavi kart) olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar için uygulanacaktır.
1.12. Uşak, Kütahya, Karabük, Kahramanmaraş ve Bolu’da, yerli/yerel avcı kızıl geyik kotasının boşalması durumunda yabancı avcılara; Tablo:16’daki yabancı ücretleri uygulanacaktır.

2. Tablo:13 ve 14’e İlişkin Genel Açıklamalar:
2.13. 8 ve üzeri yaştaki tekeler avlanacaktır. “100 cm”: 100 cm boynuz uzunluğu için belirlenen ücret ile 8 ve üzeri yaştan büyük olup ta boynuz uzunluğu 100 cm’nin altında olan tekelerin avlama ücretleridir. İki boynuz uzunluğunun birbirinden ¼ oranından daha az farklı olması halinde 2 boynuz uzunluğunun ortalaması alınarak avlama ücreti belirlenecektir.
2.14. “+1 cm”: Boynuz uzunluğu 100 cm’nin üstünde olan her 1 cm uzunluk için ilave olarak alınacak ücrettir. Ölçümlerde 0.49 cm’ye kadar 0.0 cm; 0.50 ve yukarısı ise 1.0 cm olarak işlem görecektir.
2.15. Cezalı avlama ücreti; kazayla avlanan yavru ve dişiler için alınacaktır. 0-3 (dahil) yavru olarak işlem görecektir.
2.16. Cezalı avlama ücreti; yanlışlıkla vurulan 8 yaşından küçük tekeler için alınacak ücrettir. 8 yaşından küçük ancak 100 cm'den fazla boynuz uzunluğuna sahip tekeler için de alınacak ücrettir.
2.17. Gidengelmez YHGS, Finike-Sarıkaya YHGS, Köyceğiz YHGS, İbradı-Üzümdere YHGS, Erzincan ve Adıyaman’da bireysel avlanacak yerli avcıların av organizasyonlarını, 20 Kasım-20 Aralık arasındaki tarihler dışında (izin tarihleri bu tarihlerin dışında olacaktır) mazeret ve erteleme olmayacak şekilde (olumsuz hava koşulları, sağlık raporu vb) tamamlamaları/sonlandırmaları koşuluyla avlama ücretlerini % 20 indirimle yapabilecektir. Yerel avcılar bu uygulamanın dışındadır.
2.18. Hatalı boynuz veya şelek yaban keçisi avı bek ve yürüyüş avı şeklinde yapılacaktır.
Tablo 3.4’le belirlenen Adıyaman’daki sahalar ile İbradı-Üzümdere YHGS ve Finike-Sarıkaya YHGS’de hatalı boynuz veya şelek yaban keçisinin belirtilen kurallarla birlikte avlanma kuralları (Hisardağı-Gedikdağı YHGS’de aşağıdaki a, b, d maddeleri ve ilgili kurallar ihale şartnamesiyle ortaya konacaktır.):
a- Avlanacak hatalı boynuz veya şelek yaban keçisinde yaş aranmayacaktır. Aranan koşul hatalı ya da ¼ oranından fazla kırık olma durumudur.
b- Boynuz uzunluğunun ölçümünde; 0.49 cm’ye kadar 0.0 cm; 0.50 ve yukarısı ise 1.0 cm olarak işlem görecektir. Boynuz ölçümü, boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa yaş boğumları üzerinden ölçüm aleti bastırılmadan yapılacak, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle kayıt altına alınacaktır. Ayrıca; avlanan hatalı boynuz veya şelek yaban keçisinin, hatalı boynuz ya da şelek olup olmadığının belirlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla bu durumu ortaya koyan 4 adet farklı açılardan tarih ve saati gösteren fotoğraf makinesiyle fotoğrafı çekilecektir. Bu fotoğraflar orijinal ve manipüle edilmemiş 3 takım olacaktır: Birer takım isteklide kalacak ve diğer takım il müdürlüğünde kayıt altına alınacaktır. Bir takım da il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Fotoğraflarda görevli personel ile acente personeli de görülecektir/yeralacaktır. Bu tür trofeye sahip teke; şube müdürü veya mühendis ve av organizasyonuna katılan personel tarafından GARVÖT ile kayıt altına alınacaktır.
c- Yerli/yerel avcıya Tablo: 14’ün (1.5 ve 2.18) numaralı bölümündeki ücretler uygulanacaktır. Yerli/yerel avcının yanlışlıkla ya da kazayla avladığı tekenin hatalı boynuz ya da şelek teke olmaması durumunda avlama ücreti, saha için belirlenmiş Tablo:5.1’deki ihale muhammen bedeli + KDV tutarıdır.
Yabancı avcıya, Tablo: 14’ün (1.5 ve 2.18) numaralı bölümündeki ücretler kullandırılacaktır. Yanlışlıkla ya da kazayla avlanan tekenin hatalı boynuz ya da şelek teke olmaması durumunda avlama ücreti, saha için belirlenmiş Tablo:5.1’deki ihale muhammen bedeli + KDV tutarının 2 katıdır.
Yerli/yerel avcı hatalı boynuz/şelek kotasının boşalması durumunda yabancı avcılara; Tablo: 14’ün (1.5 ve 2.18) numaralı bölümündeki ücretler uygulanacaktır. Yabancı avcının yanlışlıkla ya da kazayla avladığı tekenin hatalı boynuz ya da şelek teke olmaması durumunda avlama ücreti, saha için belirlenmiş Tablo:5.1’deki ihale muhammen bedeli + KDV tutarının 2 katıdır.
d- Hatalı boynuz veya şelek yaban keçisinin yaralanmış olması kotanın kullanılması anlamına gelir ve avlanmış sayılır.
e- Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçilerinin avlanma tarihleri, av organizasyon yoğunluğuna bağlı olarak il müdürlüğü yetkilileriyle iletişim kurularak belirlenecektir.

3. Tablo: 13.1 Yabancılara Uygulanacak (1.8) Yaban Keçisi Ücretleri

SAHALAR 100 cm (2.13) +1 cm
(2.14) YARALAMA Yavru-Dişi CEZALI (2.15) 8 Yaş-
100 cm altı CEZALI (2.16) HATALI BOYNUZ/
ŞELEK
(1.5, 2.18)
TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP
(1.1) KDV hariç
ADANA, ANTALYA, ADIYAMAN, MUĞLA 3500 1750 100 50 1750 1000 5250 0 4375 2225 500 325

Tablo: 13.2 Yabancılara Uygulanacak (1.9) Yaban Keçisi Ücretleri

SAHALAR 100 cm (1.13) +1 cm
(1.14) YARALAMA Yavru-Dişi CEZALI (1.15) 8 Yaş-
100 cm altı CEZALI (1.16) HATALI BOYNUZ-ŞELEK
(1.5, 2.18)
TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç
ANTALYA,
HATAY, ISPARTA, KARS,
KARAMAN 4000 2000 100 50 2000 1000 6000 0 5000 2500 500 325

4. Tablo: 14 Yerli Avcı Yaban Keçisi Ücretleri

SAHALAR 100 cm
(2.14) + 1 cm
(2.15) YARALAMA Yavru-Dişi CEZALI (2.15) 8 Yaş-
100 cm altı CEZALI (2.16) HATALI BOYNUZ/
ŞELEK
(1.5, 2.18)
İl Müdürlüğü Sahanın Adı TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç TAÜ (1.1) KDV dahil KP (1.1) KDV hariç

ERZİNCAN İl Geneli 2000 1100 30 20 1000 500 3000 0 2500 1250 500 325
ERZURUM Oltu
KARS Kağızman
KARAMAN Bucakışla
ISPARTA İl Geneli
ANTALYA Dimçayı 2000 800 30 20 1000 500 3000 0 2500 1250
ADANA Karanfil Dağı
2400

960
40
30
1200
600
3600
0
3000
1500

KAYSERİ Aladağlar
HATAY Arsuz-Fırnız
ANTALYA Sivridağ
BİNGÖL Kiğı Ş.dağları 2400 1325 40 30 1200 600 3600 0 3000 1500
İl Geneli
SİVAS Divriği
ARTVİN Çoruh Vadisi
ANTALYA Kaş 2700 1100 40 30 1350 700 4050 0 3375 1700
KONYA Seydişehir
ANTALYA Düzlerçamı 3000 1200 40 30 1500 750 4500 0 3750 1875
MERSİN Cehennemderesi
ARTVİN İl Geneli 3000 1650 40 30 1500 750 4500 0 3750 1875
ADIYAMAN Tüm sahalar 3300 1980 45 30 1650 825 4950 0 4125 2075
MERSİN H.-Topaşır
ADANA Belemedik 3300 1325 45 30 1650 825 4950 0 4125 2075
MERSİN Anamur 3500 1400 50 35 1750 875 5250 0 4375 2200
ANTALYA Üzümdere 3500 1750 50 35 1750 875 5250 0 4375 2200
NİĞDE Demirkazık
TUNCELİ İl Geneli
ANTALYA Gidengelmez 4000 2200 50 35 2000 1000 6000 0 5000 2500
Kuyucak
Sarıkaya
MERSİN H.Dağı-G.Dağı
MUĞLA Datça
Köyceğiz

5. Yerli Avcı Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Avlanma Kural ve Ücretleri

5.19. Çengelboynuzlu dağ keçisinde cezalı avlama ücreti, yavruların avlanması durumunda uygulanır.

Tablo: 15 Yerli Avcı Çengelboynuzlu Dağ Keçisi Ücretleri
İl Müdürlüğü YERLİ AVCI
ERKEK YARALAMA CEZALI (5.19)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil
ERZİNCAN 2750 1650 2075 1050 4125
RİZE 3250 1950 2450 1225 4875
BİNGÖL 2750 1650 2075 1050 4125

6. Yerli/Yabancı Avcı Kızıl Geyik Avlanma Kuralları ve Ücretleri

6.20. Kızıl geyiklerin boynuzlarından biri en az 4 çatal olan erkek bireyleri avlanacaktır.
6.21. Kızıl geyikte, cezalı avlama ücreti; kazayla vurulan yavru ve dişiler ile 3 ve altındaki çatal kızıl geyiklerin avlanması durumunda uygulanır.

Tablo:16 Yerli/Yabancı Avcı Kızıl Geyik Ücretleri

İl Müdürlüğü YABANCI AVCI (1.8)
ERKEK (6.20) YARALAMA CEZALI (6.21)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
BOLU, KARABÜK, UŞAK, K.MARAŞ, KÜTAHYA 6000 3000 3000 1500 9000 0
İl Müdürlüğü YERLİ AVCI
ERKEK (6.20) YARALAMA CEZALI 6.(21)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
ANKARA 7000 3500 3500 1750 10500 0

AFYONKARAHİSAR
6500

3250
3250 1625 9750
DENİZLİ
ESKİŞEHİR
KASTAMONU
UŞAK 5500 2750 2750 1375 8250
BOLU
KAHRAMANMARAŞ 3500 2100 1750 875 5250
KARABÜK
KÜTAHYA

7. Yerli/Yabancı Avcı Karaca Avlanma Kuralları ve Ücretleri
7.22. Tüm illerde aynı ücretler uygulanacaktır.
7.23. Bu ücretler; tüm yabancı ve yerli/yerel avcılar için uygulanacaktır. Karacanın avlama, yaralanma ve cezalı ücretleri, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden il müdürlüğü döner sermaye işletmesi hesabına yatırılacaktır.
7.24. Avlama ve yaralamada aynı ücretler uygulanacaktır.
7.25. Bir yaşın üzerindeki karacaların erkek bireyleri avlanacaktır.
7.26. Cezalı avlama ücreti, dişi ve yavruların avlanması durumunda alınacaktır.
7.27. Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte gr cinsinden tartılıp toplam ağırlıktan 90 gr düşülerek trofe niteliği/ağırlığı belirlenecektir.
7.28. Ölçümlerde 0.49 grama kadar 0.0 cm; 0.50 ve yukarısı ise 1.0 gr olarak işlem görecektir.
7.29. Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler ilgili tarafından yapılacak ve tartımı Bakanlık görevlisi yaparak kayıt altına alacaktır.
7.30. Tartım yapılmaması durumunda trofe ilgiliye verilmeyecektir.
Tablo: 17 Karaca Ücretleri (7.23)

Trofe Niteliği AVLAMA/YARALAMA CEZALI
Toplam
Avlama Ücreti
KDV dahil
Katılım Payı
KDV hariç Toplam
Avlama Ücreti
KDV dahil
250.00
grama kadar

200
140
600

251-500.00
gr arası 300 210
501 gr ve üzeri 800 560

8. Yerli/Yabancı Avcı Ceylan Avlanma Kuralları ve Ücretleri

8.31. Erkek bireyler avlanacaktır. 6 ve üzeri yaşındaki bireyler avlanacaktır. Öncelikli olarak 6 ve üzeri yaştaki sakat olan ceylanlardan trofeli boynuza sahip olan bireyler avlanacaktır.
8.32. Cezalı avlama ücreti, dişi ve yavruların avlanması durumunda uygulanacaktır.
8.33. Boynuz ölçümü, boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa ölçüm aleti bastırılmadan yapılacaktır.

Tablo:18 Yerli/Yabancı Avcılara Uygulanacak Ceylan Ücretleri

YERLİ/YABANCI AVCI (1.10)
İl Müdürlüğü ERKEK YARALAMA CEZALI
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç
ŞANLIURFA 4950 3425 2475 1700 7425 0

9. Yerli Avcı Melez Yaban Keçisi Avlanma Kuralları ve Ücretleri
9.34. Cezalı avlama ücreti, dişi ve yavruların avlanması durumunda alınacaktır.

Tablo: 19 Yerli Avcı Melez Yaban Keçisi Ücretleri

Sahanın Adı YERLİ AVCI
ERKEK YARALAMA CEZALI (9.34)
TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ
KDV dahil KP
KDV hariç TAÜ KDV dahil KP
KDV hariç
Adıyaman 1950 1170 1000 500 2900 0

10. Tilki ve Çakal Av Organizasyonları

10.35. 2011- 2012 av dönemi MAK kararına göre yasaklanmamış olmaması koşuluyla yaban domuzu av organizasyonunda, MAK kararındaki günlük avlanma limiti kadar çakal ve tilkiyi ücretsiz olarak 2 farklı av günü içinde avlayabilecektir.
10.36. Otuzbeşinci maddede belirtilen uygulamada belirtilen sayıdan fazla avlanması durumunda avlama/yaralama 50 TL KDV dahil toplam avlama ücreti uygulanacaktır. Yavru avlanması durumunda 2 kat ücretlendirme yapılacaktır.

VIII. DİĞER ÜCRETLER

1. Yabancılara Uygulanacak Ücretler

Yabancı avcılık belgesi sahibi Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi (Mavi kart) olanlar, yerli avcılar için belirlenen ücretlerle; yabancı avcılık belgesi sahibi Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcılar ile diplomatik kimlik sahibi yabancılar (karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır) yabancı avcılar için belirlenen ücretlerle avlanabileceklerdir.

2. Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekim Ücreti

Yabancılar, “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar”ı içerir 88/12839 ve “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ı içerir 2003/6270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde ülkemizde bilimsel araştırma, inceleme ve film çekimleri yapabilir.
Genel Müdürlüğün gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleriyle ilgili kural ve ücretleri belirleyen talimatı kapsamında uygulama yürütülebilecektir.

3. Avlanan Av Hayvanın Trofe Gönderme Ücreti

Avlanan av hayvanının trofesinin bağımsız olarak avlanan avcı tarafından adresine avlağın bağlı olduğu il müdürlüğünce gönderilmesinin istenmesi ve il müdürlüğünce de uygun bulunması durumunda uygulanmak üzere, yabancı turist avcılardan trofe gönderme ücreti alınır. Bu ücretler, ülkelerin uzaklığı, gönderilecek trofe ve ambalaj ağırlığının kargo ücreti ile gümrük müşavirliği ve veterinerlik sertifikası ücretinin il müdürlüklerince öğrenilmesiyle belirlenerek döner sermaye işletmesi hesabına yatırılacaktır.

4. Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliği Katılım Payı Aktarma

Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden protokolle işbirliği yapılan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine verilecek pay ve oranlar, 2005-1 sayılı tamim hükümleri doğrultusunda ödemenin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde banka hesaplarına aktarılacaktır.

5. Katma Değer Vergisi (KDV)

Av turizmi kapsamında yapılan organizasyonlarda uygulanacak/alınacak “Avlanma İzin Ücreti” ve “Avlama Ücreti”nde KDV oranı % 18’dir.

6. KDV Hariç Katılım Payının Muhasebeleştirilmesi

Örnek: 8.000,00 TL Muhammen bedelle ihaleye çıkılan ve ihale bedeli 12.000,00 TL olarak gerçekleşen (Katılım payı oranı % 40) Akseki-Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için örnek hesaplama tablosu
Hesaba alınma şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

102 Bankalar Hesabı 14.160.00 yatmış ise;
600 Yurt içi satışlar hesabına 12.000,00
391 KDV hesabına 12.000 x 18% 2.160,00
Toplam 14.160.00
yatırılan tutara fatura kesilip verilecektir.
Daha sonra şube müdürlüğüne gelen cetvel gereği katılım payı ödenecek bedel belirlenip ödenmek üzere muhasebeye geldiğinde:
612 Diğer İndirimler Hesabı 4.800,00
12000,00 x % 40 =
102 Bankalar Hesabı 4.800,00
şeklinde olacaktır.
KTK ya da BB’den mutlaka yatırılacak bedel kadar makbuz (Gelir makbuzu veya tahsilat makbuzu gibi) istenecek/alınacak ve verilmemesi durumunda da katılım bedeli ödenmeyecektir.
Yukarıda açıklanan örnekte belirtilen yöntemle KDV hariç katılım payı muhasebeleştirilecektir.

IX. AV TURİZMİ KAPSAMINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMAÇLI İZİNLER

“Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik” ile “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ve “Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekim Ücreti” başlığı altındaki maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma yapılabilecektir. Anılan mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinden sonra yabancılar; çalıştığı kurumdan araştırma izninin onaylı örneği, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44. maddesi kapsamında izin alarak Türkiye’ye getirdikleri yivli ve yivsiz av tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örnekleri ile birlikte başvurularını Genel Müdürlüğe yapacak ve bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi alabileceklerdir.
Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma amacıyla üreme yeteneğini kaybetmiş, hastalıklı, sakat ve hatalı trofeli av hayvanlarının avına izin verileceklerden avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayacaktır.

X- AVLAMA ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

Planları yapılarak onaylanmış/tescil edilmiş diğer devlet avlaklarında acentelerin 2011-2012 av yılında yapacakları yaban domuzu av organizasyonları için Bakanlığımıza ödediği avlama ücretlerinin:
100.001,00- 150.000,00 TL arasındaki 49.999,00 TL’lik kısma % 20,
150.001,00 TL’nin üzerinde olan her 1 TL’lik gerçekleşmelerine % 30 oranında indirim yapılacaktır.
Bu indirimler, acentelerin ödedikleri yaban domuzuna ilişkin avlama ücretlerini içerir durumu belirten (izin belge numarası, avcının adı, ödenen miktar) çizelgenin Genel Müdürlüğe sunulması durumunda, sonraki izinlerde uygulanacaktır.
Bu indirim oranları, avlanma izin ücreti ve ihale ücretleri için uygulanmayacaktır.

XI- AVLANMANIN YASAKLANDIĞI ve ÖZEL KANUNLARLA YASAKLANAN SAHALARDA AVLANMA

1. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunuyla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun (KAK) 12. maddesinin 2. fıkrası gereğince Bakanlıkça ayrılan ve kurulan;
a) Yaban hayatı koruma sahalarında,
b) Yaban hayatı geliştirme sahalarında,
c) Etrafı çitle çevrili yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonları ile av mevsimi içinde tescil edilerek Bakanlıkça ilan edilecek yeni sahalarda,
d) Yaban hayvanı yerleştirme sahalarında,
e) Bakanlıkça tescil edilip işletilen örnek avlaklar (il çevre ve orman müdürlüğünce izin verilecek izinler hariç) ve işlettirilen örnek avlaklarda (işleticinin yapacağı organizasyonlar hariç),
f) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen tabiatı koruma alanı, milli park ve tabiat parklarında,
g) Av dönemi içinde özel statü verilerek ilan edilen yeni sahalarda,
avlanmak yasaktır.
h) Özel çevre koruma bölgelerinde, Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı hükümleri uygulanır.
Yaban hayatı geliştirme sahalarında envanter sonuçları ve özel avlanma planları; milli parklarda özel avlanma planı sonucunda belirlenen kotalarla av hayvanlarının av turizmi kapsamında avlanmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izin verilebilir.
18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülecektir.

3. Avlanma Usul ve Şekilleri

Av organizasyonları, KAK ve MAK kararında belirtilen yasaklanan avlanma usul ve esaslarıyla yapılamaz.
Geceleyin kullanılan, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları atış sırasında kullanılamaz.
Yaban domuzu ile çakal ve tilkinin dışındaki avına izin verilen türlerin av organizasyonlarında sürek avlanma yöntemi kullanılamaz.
Yaban domuzu örnek avlak işletmeciliğinde avlanma planı ve türün özelliğine uygun avlanma şekline göre avlanma tarihi belirlenmesi şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılır.
Yeme alıştırarak yaban domuzu av organizasyonları yapılabilir.
Acente ve avcıların görevlendirdiği/yetki verdiği av organizatörü veya av organizatörü niteliğindeki rehberler ve kılavuzlar, avlakta yaban domuzu ile çakal ve tilki sürek avı hariç av silahı ile dolaşamazlar. Bu kişiler, sürek avında yaban hayvanlarının kendi can güvenliklerini tehtid ettiği durumlarda silahlarını kullanabilirler; avlanan ya da yaralanan av hayvanlarını il müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bu kişiler, il çevre ve orman müdürlükleri (il müdürlüğü)/mühendisliklerce verilecek izin doğrultusunda avlakta etüt ve belirleme çalışmaları yapabileceklerdir.

3. Özel Avlaklarda Avlanma

Özel avlaklarda avlanma; “Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik” ve bu yönetmelik kapsamında MAK ile belirlenir.

4. MAK Tarafından Avlanmanın Yasaklandığı Sahalarda Avlanma

Yaban domuzu, tilki ve çakal avı ile envanter çalışmaları/avlanma planları çerçevesinde belirlenen av hayvanı türlerinin, 2011- 2012 av döneminde il av komisyonlarınca teklif edilerek MAK tarafından ava yasaklanacak sahalarda av turizmi kapsamında avlanmasına izin verilebilir.

XII. OLUMSUZ PROPAGANDA

Kanun ve Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden, usulsüz av yaptıran, diğer ülkelerde ve dış basında gerçek dışı, mevzuata aykırı fihrist/katalog, ilan ve reklamlarla usulsüz avlanmaları öneren ve teşvik eden, yabancı avcıları mağdur, güç ve sorumlu duruma sokarak Türkiye’nin aleyhinde olumsuz propagandaya neden olan acentelere 1618 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

XIII. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ve ÇALIŞMALAR

Av ve yaban hayvanlarındaki hastalık ve parazit türlerinin ortaya konması; av ve yaban hayvanlarındaki genetik özelliklerin belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılacak bilimsel araştırma çalışmalarında kullanılacak DNA ve organ örneklerinin alınması ve gönderilmesi ile Bakanlığımızın “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında, Türkiye faunasında yer alan yaban hayvanlarının bir kısmı için DNA ve hücre bankalarının kurulması, bu bankalarla mevcut biyoçeşitlilik varlığımızın belirlenerek biyoteknolojik araştırmaları içeren (yaban hayvanlarını klonlama yöntemiyle çoğaltma, hastalık dirençliliği genlerinin belirlenmesi, evcil hayvanlara gen transferi vb) “Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi” projesi kapsamında örneklerinin alınması ve gönderilmesi amacıyla ilgililer il müdürlüğü ve Bakanlık personeline yardımcı olacaklardır. Örneklerin alınması ve gönderilmesi konularında Genel Müdürlük uzmanları tarafından bilgi verilecektir.

XIV. KATILIM PAYI ve ÖDEMELER

1. 2005- 1 Sayılı Tamimin Uygulanması

Avlaklara mülki sahasının bulunduğu 2005- 1 sayılı tamimin I. maddesi kapsamında belirlenen, koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılmasında yarar görülen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliğine ilişkin hükümler; bir av yılını kapsayacak şekilde, örneği tamimin Ek:3’ünde yer alan ve avlakların özelliklerine göre uygun ek maddeler içerebilecek işbirliği protokolü ile belirlenecektir.
Katılım payları, protokolün imzalanması ve protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenecektir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda protokol iptal edilecektir.
2005-1 sayılı tamimin VII. maddesinin (c) bendi kapsamında belirlenen ve uygulama ilkeleri kapsamında belirlenen avlama ücretlerinden verilecek katılım payları, Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği 21.11.2006 tarihli ve B.18.0.İMİ.0.00.02 /012/ 5103 sayılı talimatları doğrultusunda döner sermaye işletmesi hesaplarına alınarak, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri tarafından önceden açılmış tüzel kişilik banka hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen 15 gün (onbeş) içinde aktarılacaktır.
Av hayvanının avlandığı yerin hiç bir belde ya da köy mülki hudutları içerisinde yer almaması durumunda avlama ücretinin tamamı, Bakanlık hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir.
Katılım paylarının il müdürlüklerince işbirliği yapılan hak sahibi belde ya da köylere zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi durumunda görevliler sorumludur.
Arazi sınır belirleme çalışmalarında, belde veya köyün onaylı hududnamesinde belirtilen yer ve mevki isimlerinin 1/25000 ölçekli haritalarda yer almaması, birden fazla yerin aynı isimle anılması, bilirkişilerin farklı yönlendirmesi ve birbirine komşu belde ve köylerin mülki sınır belirlemesinin eşzamanlı yapılması zorunluluğu ve av turizmi organizasyonları için yapılan bu çalışmaların sınır anlaşmazlıklarının çözümü gibi görülmesi nedenleriyle arazi sınır tespit çalışmaları sonuçlandırılamayan sahalarda; protokol düzenlenen belde ve köylerden av organizasyonuna av rehberi/kılavuzu veren belde ve köylere 2005-1 sayılı Tamim çerçevesinde katılım payı verilecektir.
2005-1 sayılı Tamimin değişmesi durumunda yeni tamim hükümleri uygulanacaktır.

2. Avlanma İzin Ücretlerinden Katılım Payı

Avlanma izin ücretlerinin tamamı Bakanlığın olup bu ücretlerden katılım payı ödenmez.
Avlanma izin ücretleri, “Av Bildirim Formu”nda gösterilmeyecektir.

3. Av Hayvanının Avlanamaması veya Av Organizasyonunun İptal Edilmesi Durumunda Katılım Payı

Av hayvanının avlanamaması durumunda katılım payı ödenmez.
Av hayvanının yaralanması durumunda av hayvanı avlanmış olarak işlem görecek ve katılım payı verilecektir.
Av organizasyonunun iptal edilmesi durumunda katılım payı ödenmez.

XV- TAZMİNAT BEDELLERİ

Avlanma izin belgelerinde (yaban domuzu için fiyatlandırılmış ve belirlenmiş miktar hariç), avına izin verilen av hayvanının kotasından fazlasının avlanması durumunda; her av dönemi için Bakanlık Oluru ile belirlenen tazminat bedelleri uygulanacaktır.
KAK’ın 25. maddesi kapsamında izin belgesinde kayıtlı tür ve yerler dışında avlanma ile diğer işlenen av kabahatlerinde yerli/yabancı uyruklu avcıya KAK ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uygulanacaktır.

X VI- AVDA KULLANILACAK SİLAH, MERMİ ve AKSAMLARI ile SİLAH-MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

1.a. Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, bunun dışındaki av hayvanlarının avında ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılır.
b. Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
2. Kota başvuru tarihinin bitiminden sonra, avcının av silahını devretmesi/satması durumunda; avcı yivli tüfek ruhsatıyla ilgili bilgiyi Genel Müdürlüğe derhal bildirecektir. Av organizasyonu sırasında da ruhsatı, istenmeden Bakanlık görevlisine gösterecektir. Olumsuz durumlarda av organizasyonu sonlandırılır.
3. Ava eşlik eden Bakanlık personeli, yabancı avcıların kimlik belgelerinden biri ile av silah ve teçhizatının kontrolünü yapacaktır. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlayacaktır.
4.a. Yabancı turist avcılar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir, aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler. Avcı turistler, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını; her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için de en çok 100 adet mermiyi geçici olarak getirebilirler.
b. Yabancıların yivli/yivsiz av tüfeklerinin Türkiye’de taşınabilmeleri konusunda; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
c. Yabancı turist avcılar, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi kapsamında; giriş kapısındaki emniyet makamlarınca düzenlenen “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi”yle kayıt altına alınan kendilerine ait silah, aksamı ve mermilerle avlanabilirler.
Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur.
d. Yabancı avcının getireceği av silahının cins, namlu sayısı, seri numarası, çap ve mermi sayısını içerir bilgiler, izin başvuru formunda belirtilecek ve başvuru sırasında il müdürlüğüne bildirilecektir.

XVII. ÖRNEK AVLAK HASAT TABLOSU

Örnek avlaklarda avlanma planındaki yıllık hasat tablosuna göre av organizasyonlarına izin verilecektir.
Örnek avlağın avlanma planındaki yıllık hasat tablosuyla belirlenen avlanacak yaban domuzu sayısı (yavru-ergin), örnek avlak işleticisi ve il müdürlüğü yetkililerince izlenerek Genel Müdürlüğe gönderilecek av bildirim formlarına not düşülerek hasat tablosuna göre kalan yaban domuzu sayısı belirtilecektir.

XVIII. AV KAYIT DEFTERİ

“Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik”in 36. maddesi kapsamında, örnek ve özel avlaklarda av organizasyon uygulamalarının kayıt altına alınması amacıyla “Kayıt Tutma” zorunluluğu bulunmaktadır.
09/01/2008 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03/490.06/20-160 sayılı yazımız ekinde gönderilen işlettirilen örnek avlaklar ile tescil edilmiş özel avlaklarda yapılan av organizasyonlarıyla ilgili bilgilerin tümünü içeren “ …. Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri” işletici/avlak sahibi tarafından tutulacaktır/düzenlenecektir.
Defter, işletici tarafından/avlak sahibi tarafından yaptırılacak; av organizasyon bilgilerini işleyecektir.
Defterin düzenlemesiyle ilgili kontroller il müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
İl müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda da ise “ …. Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri”nde yeralan bilgiler bilgisayar çıktısıyla düzenlenecektir.

XIX. KALDIRILAN UYGULAMALAR

Daha önceki av dönemlerinde uygulanmış günlük ava katılma bedeli ve boş atış uygulaması kaldırılmıştır.

XX. GENEL KURALLAR

1. İzin Belgesi Başvurularının Yapılacağı Birim ve Başvuruların Yapılması

Örnek avlakların, il müdürlüğünün denetiminde Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre onaylanmış avlanma planları çerçevesinde yönetilerek işletilmesi veya işlettirilmesi; avlak sisteminin yaygınlaştırılması ve avlak işletmeciliğine geçişi hızlandırmak, kolaylaştırmak; avlanma planlarının rantabl uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak; av organizasyonlarının il müdürlükleri ve acentelerce verimli yürütülmesini sağlamak; organizasyonlardaki olumsuzlukların giderilebilmesi amaçlarından ötürü izin belgeleri, il müdürlüklerince düzenlenecektir.
Devlet Misafiri-Diplomat kotaları hariç tüm av organizasyonlarına ilişkin izin belgesi başvuruları il müdürlüğüne yapılıp, il müdürlüklerince değerlendirilecektir.
Tahsis edilecek yaban domuzu ve diğer av hayvanlarının kota tahsisleri Genel Müdürlükçe yapılacak ve bunlara ilişkin izin belgeleri il müdürlüklerince düzenlenecektir.
Başvurular, 09.02.2007 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03/490.01/74-945 sayılı yazımız ekinde il müdürlüklerine gönderilen “İzin Belgelerinin Düzenlenmesi ve Uygulama İlkeleri” çerçevesinde değerlendirilecektir.
“Av Turizmi İzin Belgesi” sahibi acenteler, 09.02.2007 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03/ 490.01/75 sayılı yazımız ekinde TÜRSAB’a gönderilen “Belgelerin İl Müdürlüklerince Düzenlenmesi” çerçevesinde başvurularını il müdürlüklerine yapacaklardır.
Yerli/yerel avcılar, www.milliparklar.gov.tr adresinde belirtilen, kota tahsisi yapılacak av hayvanları dışındaki türlerin avlandırma izin belgeleri için il müdürlüklerine başvurularını yapacaklardır.
Yaban domuzu hariç diğer av organizasyonlarında yerli avcılar, avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslını; başvuru formu/dilekçe, avcılık belgesi ile yivli veya yivsiz tüfek ruhsatı örnekleri, acente aracılığıyla avlanılacaksa vekaletname ile birlikte il müdürlüklerine gönderecekler ve yerli avcılara özel avlanma izin belgesi il müdürlüklerince düzenlenecektir.

2. Yabancı Avcılık Belgesi

Batı Trakyalı Türkler ve “5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi olanlara (Mavi Kart)” il müdürlüklerince verilecek “Yabancı Avcılık Belgesi” ile “Yabancılar için Özel Avlanma İzin Belgesi”nin birer örneği Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
Avcıların sahip oldukları avlanma koşullarının da belirtildiği “Yabancı Avcılık Belgesi”, tek başına avlanma belgesi niteliği taşımaz.
“Yabancı Avcılık Belgesi” verilen avcı, Kanun ve mevzuatlar konusunda il müdürlüğü tarafından bilgilendirilecektir.
“Yabancılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi”, “Yabancı Avcılık Belgesi” alan avcılara verilmektedir. “Yabancı Avcılık Belgesi” olmadan “Yabancılar İçin Özel Avlanma İzin Belgesi” verilemez.
5683 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında olan yabancı uyruklular ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere “Yabancı Avcılık Belgeleri” Genel Müdürlükçe verilecektir.

3. Başvuruda Ücretlendirmeyle İlgili Belgeler

Av organizasyonuna olanak sağlayan izin belgesi başvurularında;
a- Yabancı avcılar için yapılacak tüm başvurularda, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 127. maddesi gereğince mali yıla ilişkin avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,
b- Yerli (Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine bildirilenler hariç)/yerel avcı tahsis kotalarının ve ihale edilen sahalara ilişkin belirlenen avlanma izin ücreti dekont aslı,
c- Yabancı ve yerli avcılar için yaban domuzu av organizasyonuna ilişkin avlama ücreti ve avlanma izin ücretinin; çakal ve tilki av organizasyonunda avlanma izin ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont asılları il müdürlüklerine gönderilecektir/verilecektir.
Yabancı avcıya aynı yıl içinde başka bir sahadaki av organizasyonu için izin belgesi düzenlenmesi durumunda, geçici avcılık belgesi için harç yatırıldığından, başka ildeki av organizasyonu için başvuru yapılması durumunda, önceki düzenlenen izin belgesinin onaylı örneği geçici avcılık belgesi için yatırılan harç makbuzu yerine geçecektir.

4. Dekonttaki Bilgiler

Ödenen ücretlerin kime ait olduğunun ve ne amaçla yatırıldığının bilinmesi/ belirlenmesi amacıyla; avlanma izin ücreti ve avlama ücretine ilişkin dekonttaki açıklama bölümünde;
a- Avlanma izin ücreti için
“M.D. Uyanık/Kuyucak-Y.keçisi A. İzin Ü-400 TL”
b- Avlama ücreti için
“9111 nolu GAB/ÖAİB-Avlama Ü-400 TL”
c- Her iki ücretin birlikte yatırılması durumunda
“Victorious Awake-Malatya-Y.domuzu Ücretleri- 800 TL”
örneklerinde olduğu gibi avcının adı-soyadı/acentenin adı, avlak adı, ücretin türü, av hayvanı türü, ücret miktarı bilgileri;
d- Birden fazla avcı için yatırılacak ücretler için
“10 avcı-Malatya-Y.domuzu Ücretleri- 10500 TL”
bilgileri yer alacaktır.
Dekont örneğinin il müdürlüğüne gönderilmesi/bilgi verilmesi zorunludur.

5. Avlama Ücretlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yatırılması

Yerli avcılar ile acentelerin yerli/yabancı avcılar adına düzenleyecekleri/düzenledikleri av organizasyonlarına ilişkin avlama ücretleri zamanında ve eksiksiz olarak yatırılacaktır.
Ücretlerin yatırılmamasından doğacak sorumluluklar ilgiliye aittir ve gerekli düzeltme yapılması için yatırılan döner sermaye işletme müdürlüğüne ilgili tarafından başvurulacaktır.

6. Zamanında ve Tam Olarak Yatırılmayan Avlama Ücretleri

Zamanında ve tam olarak yatırılmayan avlama ücretlerinin takibi ve gereği, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

7. Ücret Geri Ödemesi

a- Avlama Ücreti
Kota tahsisi yapılan ya da ihale edilen kotaların avlama ücretleri saklı tutulan mevzuat hükümleri dışında iade edilmez.
Yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretleri; av organizasyonunun avcının/acentenin mazeretini il müdürlüğüne kanıtlaması; il müdürlüğünün hava koşullarının av organizasyonunun yapılmasını engellediğini içerir yazısı; ilgili makamlarca alınıp kanıtlanan güvenlik önlemleri dışında yerli ya da başka bir yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.
Yaban domuzu av organizasyonunda tahsis edilen kotaların avlama ücretleri; talepli tarafından başvuru formunun gönderilmeyip izin belgesinin alınmaması durumuyla ortaya konan av hayvanının bulunamaması/tespit edilememe gerekçesiyle tekrar kotanın iade edilip durumun il müdürlüğüne bildirilmesi üzerine geri ödenenebilecektir.

b- Avlanma izin ücreti
Avlanma izin ücreti, güvenlik önlemleri dışında aynı ya da başka bir yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.

8. Kotanın Devredilmesi

Acenteler/avcılar, aldıkları kotaları devredemez, bir başka yerli ya da yabancı avcıya kullandıramaz.
İhale edilen sahalarda kotalar, kullanımına izin verilen sayı kadar kullanılabilir.

9. Kimlik ve Pasaport

Olumsuz durumları önlemek amacıyla (olağanüstü durumlar hariç) yerli avcının sadece kimliği ve yabancı avcının pasaportu kontrol edilerek, izin belgelerindeki avcılar olup olmadıkları belirlenecektir.
İzin belgelerinde yazılı olmayan avcılar kesinlikle ava alınmayacaktır.

10. Sorumlu Tutulma

Bakanlık personeli, av hayvanının istenilen nitelikte avlanamamasından ya da cezalı avlanmasından sorumlu tutulamaz.

11. Verilerin Kayıt Altına Alınmasında Yardımcı Olunması ve Trofe Belirleme
Avcı/acente; belgelerin düzenlenmesi, alınması ve iletilmesi ile kayıt altına alma/av hayvanının trofe niteliğinin belirlenmesinde Bakanlık personeline yardımcı olacaktır.

Yaban keçisinde belirtilen ölçümler yapılacaktır:
Ölçümler, yaş boğumları hariç yapılacaktır.
1.1 Boynuz kökünden boynuz ucuna kadar dıştan dışa yaş boğumları üzerinden ölçüm aleti bastırılmadan her iki boynuz uzunluğu
1.2 Her iki boynuzun çevresel olarak en kalın yeri
1.3, 1.4 ve 1.5 Boynuz uzunluğunun dörde bölünmüş yerlerindeki kalınlıklar
1.6 İçten içe iki boynuz arasındaki en geniş açıklık
1.7 İki boynuz ucunun uzunluğu
1.8 Her iki boynuzun dip çevresi kalınlığı

ÇBDK’de belirtilen ölçümler gibi yapılacaktır:


1.1 Kaynatıldıktan sonra dıştan dışa boynuz kökünden boynuz ucuna kadar iki boynuz uzunluğunun aritmetik ortalaması
1.2 Boynuz izdüşümü belirlenerek boynuz dibinden boynuz uçlarının tam ortasındaki yerden şemada gösterilen yükseklik
1.3 Her iki boynuzun kalınlığı
1.4 İki boynuz arasındaki açıklığın uzunluğu (Bu ölçüm; trofenin kaynatılmasından sonra trofe açıklığı değiştiğinden doğru sonuç vermeyeceğinden kaynatmadan önce yapılacaktır.)

Kızıl geyikte belirtilen ölçümler yapılacaktır:
1.0 Kaynatılıp temizlenmiş üst çenenin boynuz ile birlikte kg. cinsinden ağırlığı
1.1 Her boynuza ilişkin boynuz üstünden uzunluklar
1.2 Her boynuzun çatal sayısı
1.3 İki boynuz arasındaki en geniş açıklık (içten içe)
1.4 İkinci çatalın uzunluğu
1.5 ve 1.6 Her iki boynuz için birinci ve üçüncü çatalın dıştan dışa uzunluğu
1.7 ve 1.8 Her iki boynuz için ikinci ve üçüncü çataldan sonraki en ince kalınlık
1.9 Her iki boynuz için boynuzun en kalın yerinin uzunluğu
1.10 Her iki boynuzun ortadaki taçlarının arasındaki uzunluk
1.11 Her iki boynuzun en dışındaki taçların uzunluğu

Anadolu yaban koyununda belirtilen ölçümler yapılacaktır:
1.1 Her boynuza ilişkin boynuz üstünden boynuz dibi ile boynuz ucu arasındaki uzunluklar
1.2 Her iki boynuzun en kalın yerlerinin uzunluğu

Yaban domuzunda belirtilen ölçümler yapılacaktır:
1.1 Her dişin dıştan kök dibi ile kök ucu arasındaki uzunluklar
1.2 Her iki dişin en kalın yerlerinin uzunluğu
1.3 Her iki üst dişin kalınlıklarının uzunluğu

12. Avlaktaki Mevki Seçimi

Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ve aynı tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il müdürlüğü yetkilisi/mühendisi belirleyecektir.

13. Belirleyici Sembol ve Kıyafet

Sürek avlarında güvenlik amacıyla, avcı ya da acentenin görevlendirdiği kişiler belirleyici sembol ve kıyafet giyeceklerdir.

14. Yaralanan Av Hayvanının Avlandığı Yerin Belirlenmesi

Ateş edilip yaralanan av hayvanının başka yerleşim yerindeki sahada bulunması ya da avlanması durumunda, ateş edilip isabet eden ilk yerde avlanmış sayılacaktır.
Av hayvanının yaralanması durumunda av hayvanı avlanmış olarak işlem görecektir.
Yaralı av hayvanının izlenmesi Bakanlık personeli eşliğinde ilgililerle birlikte yapılacaktır.

15. Avlanma Tarihinde Değişiklik

Aynı tarihlerde birden fazla av organizasyonu için istemde bulunulması durumunda, sahanın durumuna göre avlanma tarihlerinde değişiklik il müdürlüğünce yapılabilecektir.

16. Olumsuz Koşullarda Avlanma Tarihinde Değişiklik

İzin belgelerinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle başlayan av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;
a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma süresi kadar,
b) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun raporla iptal edildiği tarihten itibaren, rapor bitiminden sonraki gün başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar,
c) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun hava koşulları nedeniyle iptal edildiği tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar,

il müdürlüğünce uzatılır.
Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.
Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il müdürlüğünce onaylanacak tutanakla, avcının hastalanması durumu ise raporla belirlenir.
Av organizasyonunun rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip avlanma tarihinin ötelenmesi amacıyla, her iki koşuldan biri uygulanacaktır. İkisi birden uygulanmayacaktır.
Olumsuz hava koşulları ve raporla ertelenen/ötelenen avlarda; yeniden aynı avcıya izin belgesi düzenlenmez. Resmi yazıyla erteleme/öteleme durumu açıklanarak ilgiliye bildirim yapılır.

17. Haklı Gerekçesinin Kanıtlanarak Avlanma Tarihinin Ertelenmesi

Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce iptal edilmesinin istenmesi durumunda, avcının/acentenin haklı gerekçesinin kanıtlanması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da avlanma izin ücreti alınrak diğer avcılara kullandırılabilir. Yaban domuzu dışındaki türlerde kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir.
Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce av hayvanının belirlenememesi üzerine iptal edilmesinin istenmesi durumunda, aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar, başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir.

18. Yoğun Av Organizasyonlarının Olması Durumunda Avlanma İzni

Yaban domuzu av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, il müdürlüğü ya da orman işletme müdürlüğü dahilindeki sahalarda kaç avcı ya da acenteye izin verilebileceği il müdürlüğünce belirlenecektir.
Yoğun olan/olabilecek yaban domuzu dışındaki türlerin av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, il müdürlüğü yetkilileri/mühendisleriyle zamanında iletişim kurularak avlanma tarihlerinin belirlenmesi önerilmektedir.
Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ile aynı tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il müdürlüğü yetkilisi/mühendisi belirleyecektir.

19. Envanter Çalışmalarında Avlanma İzni

İstemde bulunulan avlanma tarihlerinin envanter çalışmalarının yapıldığı tarihlere rastlaması durumunda, av organizasyonunun başarılı geçmesi için il müdürlüğü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunulacaktır.

20. Trofe ve Av Etinin Avlaktan Çıkarılması

Avlanan av hayvanının trofe ve av eti, paketlendikten sonra avlaktan çıkarılıp, taşınacaktır.

21. İl Müdürlüğü Yetkilileri/Mühendisleriyle İletişim

Av organizasyonunun başarıyla yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla av organizasyonunun başlangıç tarihinden önce, av organizasyonuyla ilgili iş ve işlemler ile bakanlık personelinin görevlendirilmesi amacıyla il müdürlüğü yetkilileri/mühendisleriyle iletişim kurulması zorunludur.

22. Tekrar Bildirim

İl müdürlükleri, ücretleri peşin yatırılan ve tekrar yeni bildirimle ücret tahsilinin gerekmediği av organizasyonlarına ilişkin ve avlanma izin ücretinin peşin yatırılmış olmasından ötürü ödemeyle ilgili acenteye/avcıya tekrar bildirim yapmayacaktır.

23. Örnek Avlaktan Elde Edilen Gelirin Dağıtımı

4915 sayılı kanunun 11. maddesi çerçevesinde, işletmeciye devredilen örnek avlaklardaki avcılığın düzenlenmesi amacıyla; protokol hükümlerinin uygulanması koşuluyla, tahsil edilen bedelin KDV hariç %50’si, örnek avlak içerisinde arazisi bulunan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine, alan büyükleri dikkate alınarak bölüştürüp ödenecektir.

24. Saha Sınırları

Görevli personelimiz ile ilgililer, YHGS ve örnek avlak ile diğer sahaların sınırlarını bilmelidir/öğrenmelidir.

25. İlk Yardım

Av organizasyonu düzenleyenler; ilk yardım amacıyla gerekli malzemeleri araçlarında bulundurmalı ve yöntemine uygun ilk yardım önlemlerini bilmeli/almalıdır.

26. Av Turizmi İzin Belgeli Acente Aracılığı Olmadan Avlanma

Av turizmi izin belgeli acente aracılığı olmadan bağımsız olarak ya da işletici aracılığıyla avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanabilirler. Bu kişiler özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanamazlar. Yabancı avcıların özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanabilmeleri için işleticinin av turizmi izin belgeli acente ya da yetki verdiği av turzimi izin belgeli acente olması zorunludur.

27. İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Avlanma Tarihinin Değiştirilmesi

Yerli/yabancı avcılarca av organizasyonunun izin belgesindeki avın başlangıç tarihinden önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır. Bu durum resmi yazıyla kayıt altına alınır.

28. Av Organizasyonunun Devamının Sağlanması

Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonunda yaban domuzu dışında cuma günü avlanıp işleticinin aynı avcısına aynı türün 2. av organizasyonuna devam edilebilmesi için; şube müdürü/mühendisin bilgisi dahilinde işleticinin yazılı müracaatıyla, izin belgesinin açıklama bölümünde bu durumun açıklanması ve önceden avlanma izin ücretinin ödenmesi koşuluyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde av organizasyonlarının devamına izin verilebilir. Av hayvanının avlanamaması durumunda kotanın ilk kullanımı gerçekleşmiş olacaktır.

29. İzin Belgelerinin Gönderilmesi ve Av Organizasyon Sonuçlarının Bildirilmesi

Düzenlenen izin belgeleri (GAB, YAİÖAİB vb), Genel Müdürlüğün (0 312) 287 11 78 numaralı faksına hemen fakslanacaktır.
İzin belgeleri, her ayın 1. ve 15. günlerinde (tatiller hariç) Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
Av organizasyon sonuçlarını içerir av bildirim formu, av organizasyonunun bitim tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

XXI. BAŞVURULAR

A. YERLİ/YEREL AVCI TAHSİS KOTA BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME

1. Başvurular

Yerel avcı kotasıyla avlanacak yerel avcılar, yerli avcı kotasıyla avlanacak yerli avcıların avlanma kurallarıyla avlanacaktır. Yerel avcılara yerli avcılara uygulanan tüm işlemlerin aynısı uygulanacaktır.

a- Başvuru Tarihleri

Tahsis kotalarına başvurular, karaca için 1-25 Nisan 2011, karaca dışındaki av hayvanları için 1 Nisan-30 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
Anılan tarihler arasında başvuruların kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

b- Başvuru Belgeleri

b.1. Başvuru Formu/Dilekçe: “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) Ek-6’sındaki başvuru formu ya da dilekçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Söğütözü Caddesi No:14/E 13. Kat B Blok Beştepe 06560 Yenimahalle/Ankara adresine gönderilecektir. Başvurular Bakanlık personelinin isimlerine gönderilmeyecektir.
Başvurularda, iletişim numaraları (adres-telefon-faks; gerekiyorsa mobil, e-mail) mutlaka belirtilecektir.
Başvuru formuyla birlikte,

b.2. Avcılık Belgesi: 2011 yılına ilişkin vize edilmiş avcılık belgesi örneği (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler),
b.3. Yivli Tüfek Ruhsatı: (Çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği): Yivli tüfek ruhsatının/ruhsatlarının onaylı örnekleri (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler) gönderilecektir.
Avlanma tarihinin 2012 yılında olması durumunda; avcılık belgesinin 2012 yılı vize edilmiş şeklinin av organizasyonu başlamadan önce il müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.
Önceki yıllarda yapılan başvurularda yivli tüfek ruhsatlarının (süresi sona erenler hariç) onaylı örneklerini gönderenler tekrar göndermeyecektir.
Yerel avcı kotasıyla avlanmak isteyen yerel avcılar da yukarıda belirtilen belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında son 3 yıldan beri ilçe/ilde oturduğunu içerir ikamet tezkeresiyle (yazlık hariç) birlikte il müdürlüklerine başvuracaklardır.

c- Başvuru Tercihi

Yerli avcılar, her avlak için kişisel ya da acente aracılığıyla başvuru yapabilecektir. Avcı kişisel ya da acente aracılığıyla yapılan başvurudan birisini tercih edecektir.

Birden fazla sahanın istemde bulunulması durumlarda, tercih sıralaması rakamla aynı başvuru formunda belirtilecektir. Aynı av hayvanı türü için birden fazla tercihi olanlar ayrı ayrı form/dilekçe göndermeyecektir.
Yerel avcıların, yerli avcı kotalarına başvuruları il müdürlüğü aracılığıyla yapılacaktır. Yerel avcının bağlı olduğu saha için kota tahsis istemini il müdürlüğü aracılığıyla yapmamış olması durumunda, bu saha için yerli avcı kotası tahsis edilmiş ve avlanma izin ücreti ödenmiş olsa dahi tahis iptal edilir, avlanma izin ücreti iade edilmez.

d- Vekaletname

Yerli avcıların yaban domuzu hariç diğer türlerin kota tahsis başvurularını acente aracılığıyla yapmak ve av organizasyonlarına acente aracılığıyla katılmak istemeleri durumunda; XX.A/1.a fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte, avlanma izninin alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletnamenin başvuru yaparken gönderilmesi zorunludur.

2. Başvuruların Değerlendirilmesi

a- Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular
Aşağıdaki durumlarda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır:
- 2010-2011 av yılında kotanın boş olmasının dışında başvuruda bulunulan türü avlayanlar
- Yerli avcının, hem kişisel hem de acente aracılığıyla birlikte başvurması,
- Çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği olmayanlar,
- Başvuruların, XX.A/1.a fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte yapılmaması,
- Acentenin organizasyonuyla avlanacak yerli avcının başvuru süresinde vekaletname göndermemesi,
- Postadan kaynaklanan gecikmiş başvurular, XI.A.1.a maddesinde belirtilen son başvuru tarihinde Bakanlık kayıtlarına girmeyen başvurular,
- Faksla yapılan başvurular,
- İletişim bilgileri yeterli olmayan ve imza taşımayan başvurular.

b- Asil ve Yedek Avcıların Belirlenmesi

Yerli/yerel avcı kota tahsisleri, her bir kotaya bir asil ve her bir kotaya üç yedek olarak belirlenir.
Yerel avcı kota tahsisleri il müdürlüklerince yapılacaktır. Yerel avcı kotaları, kota verilen sahanın YHGS olduğu sahalarda ilçe/ilçeler; kota verilen sahanın il geneli (sahanın adı YHGS olmayanlar da dahil) olduğu sahalarda il ikametleri dikkate alınarak tahsis edilecektir.
2010-2011 av yılında av hayvanı avlayan/yaralayan yerli/yerel avcıların avladıkları tür için başvuruları, diğer yerli/yerel avcılardan kotalarının boşalması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.
Yerli avcı kota tahsislerinde; bir önceki av yılında av hayvanı avlama durumu, olumsuz koşullarda avlanma, nitelikli avlaklarda avlanma, ilk kez başvuru yapma durumu, ilk kez bir türü avlamak üzere yapılan başvuru, başvurulan türü avlayamayıp yeniden başvuru, daha önceki yıllarda avlayamayanlar, nitelikli trofe avlayamama, bir türü avlayıp diğer türü avlamaya geçme, organizasyon sırasında usulsüz avcılıkla mücadele, usta avcı olma, yaşlı-genç avcı olma durumu, farklı illerden başvuru yapma/değişik il avcısı olma/ avlağın bulunduğu bölgede yaşama, mazeretsiz avı terk etme, rekor trofe avlamak isteyenler, avlağın zor avlanma koşulu, ilk defa başvuranlar için avlak belirleme/önerme, farklı meslek, cezalı avlama, daha önce gidilen sahadan daha nitelikli avlaklarda avlanma, tercih edilmesine rağmen av organizasyonuna katılmama, kotanın kullanımını değişik nedenlerle engelleme/kısıtlama (izin alıp gitmeme, zamanında kotayı kullanamayacağını bildirmeme, o tür için belirlenen avlanma tarihinin son zamanları için izin alıp av organizasyonuna katılmama), iletişim kurulamaması, avlağın zorluk derecesine göre avcı belirleme ilkeleri gözetilecektir.

c- Kota Tahsis Bildirimleri

Yerli/yerel avcılara kota tahsisleri, karaca için 29 Nisan 2011; karaca dışındaki av hayvanları için 11 Temmuz 2011 tarihlerinden sonra bildirilecektir.
Başvuruları uygun bulunan asil yerli avcılara avlanma izin ücretlerini yatırmaları için duyuru Genel Müdürlükçe yapılacaktır.
Asil olarak belirlenen yerli avcının avlanma izin ücretini belirtilen süre içinde yatırıp dekontunu Genel Müdürlüğe göndermemesi durumunda 1. yedekten başlamak üzere yedek yerli avcılara aynı duyuru il müdürlüğüne bildirilinceye kadar Genel Müdürlükçe yapılacaktır.
Avlanma izin ücretini ödeyen asil yerli avcılar, yedek sıralamadaki avcılar ile avlanma kuralları ve koşulları il müdürlüklerine bildirilecektir.
Genel Müdürlük tarafından bildirildikten sonra; asil yerli avcının av organizasyonunu iptal etmesi veya av hayvanını avlayamaması durumunda 1. yedek yerli avcıdan başlamak üzere avlanma izin ücretini yatırması durumunda kota tahsis edileceğine ilişkin duyuru yazısı ise il müdürlüğü yapılacaktır.
Yerel avcılara bildirim il müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen açıklamalar ve sıralama doğrultusunda yapılacaktır.
Yerel avcılara tahsis edilen kotaların sonuçları, il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe resmi yazıyla bildirilecektir.

d- Tahsis Edilen Kotaların Kullanımı

Yerli avcı adına acentelere tahsis edilen kotalar, sadece kotanın tahsis edildiği avcıya kullandırılacaktır.
İzin belgesinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya hastalanma nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda yapılacak uzatma dışında her kota aynı yerli/yerli avcıya 1 (bir) kez kullandırılacaktır.
Kota durumuna göre her avcıya bir kota, kotanın boş olması/boşalması durumunda ancak 2. izin verilebilmektedir. Kota boşaldığında, avcıların birden fazla yedek sıralamada yer alabilecek olmasından ötürü aynı avcıya ikiden fazla izin verilebileceğinden, il müdürlükleri Genel Müdürlükle iletişim kurduktan sonra yedek kotaları tahsis edecektir.
Asil avcıdan boşalan kota, yedek avcıların aynı tür için avlama ya da diğer sahalarda yedekte bulunma durumları gözetilerek; kotanın boşaldığı tarihlerde avlanma olanağına kavuşmayan boşalan kotanın olduğu sahada yedekteki avcılara geçiş yapılarak kota tahsis edilecektir. Bu amaçla 0312 207 60 91 numaralı telefonla iletişim kurularak bilgi alınacaktır. Geçiş yapılan avcı, avlanma koşulları yeniden değerlendirilip avlanma olanağına sahip olabilecektir.
XX.A/2-e maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekliyle kotanın boşalması durumu Genel Müdürlüğe bildirecektir. Belirlenen başvuru tarihleri arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvurusu değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcılar il müdürlüğüne bildirecektir.
Yerli/yerel avcılar en geç, başvuru dilekçelerinde/formlarında talep edilen avın başlangıç tarihinde yeni avlanma tarihini belirleyerek 30 gün içinde avlanmak zorundadır. Talep edilen avın başlangıç tarihinde yeni avlanma tarihi belirlemeyip izin belgesi düzenletmeyip 30 gün içinde avlanmayan avcıların başvuruları iptal edilip, yedekteki avcılara geçilecektir.
Başvurudaki avlanma tarihinin değiştirilmesi talepleri il müdürlüklerine yazılı/sözlü yapılabilecektir.
İzin belgesi düzenleme istemleri, avın başlangıç tarihinden önceki en geç 5 gün öncesinden yapılabilecektir. Belge düzenlendikten sonra XIX/16. maddesindeki “Olumsuz Koşullarda Avlanma Tarihlerinde Değişiklik” maddesi çerçevesinde değişiklik yapılabilecektir.

 

e- Boşalan Asil ve Yedek Yerli/Yerel Avcı Kotasının Kullanımı

Yerli/yerel avcı kotasının olduğu sahalarda; başvurusu olmaması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları,

1. Avlağın kota ihalesini alan acente/acentelerin istemde bulunmaları durumunda ihale bedelinden
2. Kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara
3. Sonrasında da ihale bedelinden diğer acentelere
il müdürlüklerince tahsisi yapılabilecektir.
Yerli/yerel avcı kotası olan, ihaleyle alınmayan/sonuçlanmayan sahalarda; yerli/yerel avcı kotasına başvurusu olmaması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları;
1. Saha için belirlenmiş ücretle acentelerin yerli/yabancı avcılarına
2. Kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara il müdürlüğünce tahsisi yapılabilecektir.
Yerli/yerel avcı kotasına başvurusu olmaması; asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan tahsis yerli/yerel avcı kotaları, acente/acentelerin istemde bulunmaları durumunda, il müdürlüklerince tahsisi yapılabilecektir.
Avlağın kota ihalesini alan acente/acentelerin ya da tahsis kotaları için acente/acentelerin istemde bulunmamaları durumunda ise öncelikle kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücreti ile yerli/yerel avcılara, sonrasında da ihale bedelinden diğer acentelere il müdürlüklerince tahsisi yapılabilecektir.
Bu amaçla, kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapmayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuru değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan Genel Müdürlükçe il müdürlüğüne bildirilen yerli/yerel avcıların kota tahsisleri il müdürlüğüne bildirilecektir.
Kotası ihale edilmeyen/istekli olmayıp kota tahsisi yapılacak sahada yerli/yerel avcıdan boşalan kotalar, av yılı av turizmi kararlarında belirtilen ücretlerle; sahanın kotası ihale edilmiş ise ihale sonucu oluşan bedelle (KDV dahil edilerek) ücretlendirmesi yapılır.
Kotanın avcı/acente tarafından kullanılamaması üzerine boşalması durumunda; asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara; sonrasında da ihale bedelinden/belirlenmiş ücretlerle diğer acentelerin yerli/yabancı acılarına il müdürlüklerince tahsisi yapılabilecektir.
Kotanın tamamının yerli/yerel avcı dağılımının olduğu sahalarda asil ve yedek avcılardan boşalan kotalar;
1. Kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar veya belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara
2. Saha için belirlenmiş yabancı avcı ücretleriyle acentelere,
il müdürlüklerince tahsisi yapılabilecektir.
Yerli/yerel avcı kotasına başvurusu olmaması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları için acentelerin il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bu kotaların boşalma durumu acentelerce izlenecektir. Başvuru yapılmaması durumunda (e) maddesi çerçevesinde kota kullanılacaktır.
İl Müdürlükleri, kotanın boşalma durumunu Genel Müdürlük uzmanlarıyla iletişim kurarak (0312 207 60 91) hemen bildirecek ve yazıyla da kayıt altına alınacaktır.
Bu madde kapsamında boşalan kotaların tahsis edilebilmesi için avlanma izin ücretinin peşin yatırılması gerekmektedir.

B. YABANCI AVCI TAHSİS KOTA BAŞVURULARI ve DEĞERLENDİRME

Yabancı avcı tahsis kotalarına av turizmi izin belgeli acenteler başvurabilir.

1. Başvuru Tarihleri

Acenteler, belirlenmiş yabancı avcı tahsis kotalarına başvurularını, 15 Mart- 25 Nisan 2011 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapacaklardır.

2. Kotaların Tahsis Edilmesi

Acentelere saha bazında tahsis edilecek kotalar; sahanın büyüklüğüne göre her sahada av organizasyonu düzenleyebilecek acente sayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi, önceki yıllarda yapılan av organizasyonları ve her saha için belirlenen kotalar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tahsis edilecektir. Acenteler, belirlenmiş kota kadar başvuru yapabilecektir.
Tahsis edilen kotalar, yabancı turist avcı ve yabancı avcılara uygulanan ücretlerle (avlanma izin ücreti ve avlama ücreti) yerli avcılara kullandırılabilecektir. Acentelere tahsis edilecek kotalarla izin alınacak avcı sayısı acentelerin istemi doğrultusunda yapılacaktır.
Tahsis edilen kotalarda peşin ücretlendirme yapılır.

3. Tahsislerin Bildirimi ve İşlemleri

Tahsis edilen kotalar, il müdürlüklerine ve istem sahiplerine bildirilecektir.
Acenteler belirlenecek tarihe kadar avlanma izin ücretlerine ilişkin dekontun asıllarını gönderecektir. Belirlenen tarihine kadar gönderilmemesi durumunda talepleri karşılanamayan diğer acentelere tahsis edilecektir.
Bundan sonra da boş kota olması durumunda bu kotalar, acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara ve kişisel başvuruda bulunan yerli/yerel avcılara yabancılar için belirlenmiş ücretlerle kullandırılabilecektir.

C. DEVLET MİSAFİRİ ve DİPLOMATİK KİMLİK KOTALARINA BAŞVURULAR
Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcılara ayrılan kotalar için son başvuru karaca için 20 Mayıs 2011 ve diğer türler için 02 Eylül 2011 tarihidir. Başvuru olmaması durumunda; ihale sonucunda oluşan bedelle ihaleyi alan acenteye/acenteler veya ihalenin yapılmamış olması durumunda ise istemde bulunan acente/acentelere ya da yerli avcılara tahsis edilebilecektir.
Bu kotaların ücreti, KDV dahil ihale bedelidir.
İlgililer boşalan kotalar için başvurularını, karaca için 31 Mayıs 2011, kızıl geyik için 10 Eylül 2011 diğer türler için 01 Kasım 2011 tarihine kadar yapabilecektir. Başvurular, Genel Müdürlüğe yapılacaktır.
Bu şekilde boşalan kotalarda peşin ücretlendirme yapılır.

D. BATI TRAKYALI TÜRKLER ve MAVİ KART SAHİPLERİNİN BAŞVURULARI

Batı Trakyalı Türkler ve 5901 sayılı Kanunla belirlenen belge sahibi olanlara (mavi kart sahipleri), XX. maddenin A/1-b bendi kapsamında yerli/yerel avcı kotalarına başvurularını yapabileceklerdir.

XXII. AV ORGANİZASYONU ÖNCESİ, SIRASI ve SONRASINDA DÜZENLENECEK BELGELER ile ORGANİZASYON SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Yönetmelikle belirlenmiş olan belgelerin dışındaki eski belge ve formlar kullanılmayacaktır.
Evraklar, dikkatli, eksiksiz olarak düzenlenecek, yanlışlık yapılması durumunda altına not düşülerek açıklama yapılacaktır.

1. Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi (GAR)

GAR av organizasyonunun her gününü içerecek şekilde her avcı/izin belgesi için ayrı olarak bakanlık görevlisi tarafından düzenlenir. Bakanlık görevlisi, acentenin görevlendirdiği av organizatörü/rehberi, ava katılan yerli/yabancı avcıya (acente aracılığıyla avlanmayan bağımsız olarak avlanacak avcı) imzalatıp, belgenin bir örneğini ilgiliye verecektir.
GAR’da avlanan av hayvanının trofe nitelikleri (sağ-sol boynuz/diş uzunlukları, çatal sayısı, yaş, ağırlık, deri/post uzunluğu) vb not yazılarak ayrıntılı olarak belirtilecektir.

2. Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu

Form, sadece yabancı avcılar için düzenlenecektir, yerli avcılara düzenlenmeyecektir.
Form, Bakanlık görevlisi tarafından iki örnek olarak düzenlenecektir.
Yabancı avcıya verilmek üzere acenteye formun bir örneği verilecektir.
Yabancı uyruklu avcının ülkemizi terk etmesi/çıkışı sırasında görevli acente personelinin, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”in 46. maddesinde kapsamında belirtilen av sırasında sarfedilen mermileri içerir bilgilerin yer aldığı, yönetmeliğin 46. maddesi kapsamında düzenlenen formu, gümrük kapılarındaki emniyet makamlarına vermeleri zorunludur.

3. Nakliye Tezkeresi

Nakliye tezkeresi, avlanan av hayvanının etinin/boynuzunun/dişinin/derisinin, avın avlandığı yerden avın avlandığı yerin bulunduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar taşınabilmesi amacıyla düzenlenecektir.
04/02/2009 tarihinde B.18.0.DMP.0.03.03.010.06.01/43-983 sayılı resmi yazıyla uygulamaya giren “Nakliye Tezkeresi ve Kullanımı”nı içerir 2009-1 numaralı Tamim hükümleri uygulanacaktır.
Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri saklıdır.

4. Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası

“Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 56. maddesi ile yönetmeliğin 51. maddesi kapsamında, “Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası”nın düzenlenmesi ve ilgililer tarafından elde edilmesi zorunludur.
Bu sertifika, il müdürlüğü yetkilileri/mühendislerince imzalanarak mühürlenecektir.
Bilgisayarla yazma olanağının olmaması durumunda el yazısıyla okunaklı ve tükenmez kalemle düzenlenecek yönetmeliğin Ek-15’inde yeralan form, kapağın içine konularak ilgiliye verilecektir.
Bu belgenin av organizasyonu sonrasında iletilmesinin mümkün olmadığı durumlarda avcı/acenteye gönderilebilecektir. Belge, avcı/acente tarafından tercih etmesi durumunda karşıdan ödemeli yöntemle gönderilebilir.
Sertifikaya numara, 001’den başlayıp trafik kodu ya da il ismi yazılacaktır. (Akdağ-Bezar Dağı-Adıyaman’da yapılan av organizasyonu için 001- 02 ya da 001-Adıyaman gibi). Hangi yıl olursa olsun numaralandırmaya kalınan yerden devam edilecektir.

5. Av Bildirim Formu (ABF)

Bakanlık görevlisi ve acente rehberleri/avcılarca imzalanarak düzenlenen tahakkuk müzekkeresi yerine geçen GAR’a dayanarak düzenlenen av bildirim formunun, av organizasyonuyla ilgili bilgilerin derlenmesi, bedellerin tahakkuk ettirilmesi ve bilgi edinilmesi amacıyla ABF;
a- Tahakkuk ettirilen ücretlerin 15 gün içinde döner sermaye işletmesi (DSİ) hesaplarına yatırılması için 5 beş iş günü içinde acente veya avcıya,
b- Bedellerin tahsili için il müdürlüğü DSİ’ne,
c- Av organizasyon bitiminden sonra en geç 15 gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
ABF ve tahakkuk ettirilen ücretlerle ilgili itirazlar il müdürlüğünce değerlendirilir.

6. Basılı Evraklar

Av organizasyonlarında kullanılan “Nakliye Tezkeresi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle ilgili Bilgi Formu”, “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi” Avlanan Av Hayvanları için Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası” ve “Sertifika Kapağı” evraklarının basımı (matbu) il müdürlüklerince yapılacaktır.

7. Organizasyon Sonuçlarının Bildirilmesi

Kotası tahsis edilerek avlanmasına izin verilen av hayvanının avlanamaması durumunda, organizasyon sonuçlarının en kısa süre içinde Genel Müdürlükçe bilinmesi gerektiğinden 0312 287 11 78 numaralı faksla bildirilecektir.
2010- 2011 av yılında av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonlarıyla ilgili sonuçların değişik nedenlerle av bildirim formunda belirtilmemesi/belirtilememesi sonucu bilgilerin eksik kalmasından ötürü; av organizasyonlarıyla ilgili kesin sonuçların birarada olmasını sağlayan, “Av Turizmi İzleme ve Bilgi Cetveli"nin, 06 Mayıs 2011 tarihine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde (fazla organizasyon olması durumunda CD ortamında) av organizasyonu yapılan il müdürlüklerince gönderilecektir.

8. Gönderilmeyecek Belgeler

Av bildirim formuyla birlikte Genel Müdürlükçe istenmediği/gerekmediği sürece “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu” ve “Nakliye Tezkeresi” gönderilmeyecektir.

XXIII. AV TURİZMİYLE İLGİLİ BİLGİ ve DOKÜMANLAR

Av turizmi uygulamalarını içerir dokümanlar www.milliparklar.gov.tr” internet adresindeki bilgi sitesi ve kurumsal paylaşım bölümünde kurumsal bilgiler alanında yeralacaktır.

 
 

KARA AVCILIĞI KANUNU

Kanun Numarası : 4915
Kabul Tarihi : 1/7/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamaktır.

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/505 md.) Bu Kanun av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimini, avlakların kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesini, avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, ticaretinin düzenlenmesini, toplumun bilinçlendirilmesini, avcıların eğitimini, av ve yaban hayatına ilişkin suç ve kabahatler ile bunların takibi ve cezalarını kapsar.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Kanunda adı geçen;

1) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

2) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

3) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

4) Av hayvanı: Bu Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

5) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

6) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

7) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

8) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

9) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

10) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

11) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

12) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

13) Üretme istasyonu: Av ve yaban hayvanlarının üretildikleri tesisleri,

14) Trofe : Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

15) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

16) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüd ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini,

17) Avlanma plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

18) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

19) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

20) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

21) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

22) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

23) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

24) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

25) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

26) Avlanma: Bu Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

27) Yasa dışı avlanma: Bu Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

28) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen Devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

29) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

30) Döner Sermaye İşletmesi: Bu Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece bu Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine göre kurulmuş bulunan Döner Sermaye işletmelerini,

31) Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

32) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Av Komisyonu ve İl Av Komisyonları
Av komisyonları

Madde 3 - Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur.

Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.

İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda değerlendirilir. Merkez Av Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. Merkez Av Komisyonu kararı kesindir.

Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin seçimi, çalışma usulleri, coğrafik bölgelerin belirlenmesi, karar alınması, kararların yayın ve yayım esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Merkez Av Komisyonunda alınan kararların uygulanması, av ve yaban hayvanlarının korunması, üretimi ve bakımı ile avcı kuruluşlarının kurulmasının ve çalışmasının teşviki, üyelerinin eğitimi Bakanlıkça yürütülür.

İKİNCİ KISIM

Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme

Sahaları, Üretme İstasyonları, Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri,

Av ve Yaban Hayatı Yönetimi

BİRİNCİ BÖLÜM

Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması,Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme

Sahaları ve Üretme İstasyonları

Av ve yaban hayvanlarının korunması ve koruma alanları

Madde 4 - Yaban hayvanı türleri içinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, korunması gerekenler Merkez Av Komisyonunca, av hayvanlarının dışında kalan yaban hayvanları ile diğer türler gerektiğinde ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça koruma altına alınır. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Koruma altına alınan yaban hayvanları avlanamaz. Yaban hayvanları üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız edilemez. Lüzumu halinde bu yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından, korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele ve men edilen avlanma usulleri ile geçici olarak avlanma esasları Bakanlıkça tespit edilir.

Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde; tarım alanları ile besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda, söz konusu alanlarda konu mahallî tarım ve köyişleri ile orman teşkilâtı görevlilerince incelenerek hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda belli sayıda yaban hayvanının belirlenecek esas ve usullerle avlattırılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.


Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma merkezleri kurulur. Bu yerlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkân veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez.

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında yaban hayatı tahrip edilemez, ekosistem bozulamaz, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları dışında da olsa bu sahalara olumsuz etki yapacak tesislere izin verilemez, varsa mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan bırakılamaz, onaylanmış plânlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında hiçbir yapı ve tesis kurulamaz, irtifak hakkı tesis edilemez. Bu sahalarda Bakanlıkça gerektiğinde ilave yasaklamalar getirilebilir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yasaklama getirilemez.

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıklar ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahalar işgal edilemez, kullanılamaz, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılamaz, bu yapı ve tesisler tapuya tescil edilemez. Bu gibi yapı ve tesislere hiçbir kayıt ve şart aranmadan doğrudan doğruya Bakanlıkça el konulur. Bu sahalarda yaban hayatının tahrip olmasına, ekosistemin bozulmasına neden olan olumsuz müdahalelerden dolayı Bakanlıkça yapılacak iyileştirme çalışmalarına ait giderler sebebiyet verenlerden ayrıca tazmin edilir.

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği ve belde belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilir. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları, orman rejimine giren yerlerde Bakanlıkça, diğer yerlerde Bakanlar Kurulunca tefrik edilir. Bu sahaların ayrılması ve yönetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Av Sezonu, Avlanma Esas ve Usulleri ile Av ve Yaban Hayatı Yönetimi

Av sezonu

Madde 5 - Sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile populasyon durumuna göre avlanma günleri ve av miktarlarını tespit etmeye, Devlet avlakları ve genel avlaklarda bazı türlerin avını ve bazı avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya; il av komisyonlarının görüş ve önerileri doğrultusunda Merkez Av Komisyonu, özel avlaklar ile örnek avlaklarda ise Bakanlık yetkilidir. Nesli tehlike altında olan, nadir, hassas ve benzeri statülerde yer alan türler ile endemik ve göçmen türlerin korunması amacıyla gerekli koruma tedbirlerini almaya, bu türler için bu Kanunda adı geçen koruma alanlarını oluşturmaya ve bu alanları ekolojik ihtiyaçlarına göre yönetmeye, doğal türlerin azalması veya nesillerinin tehlike altına girmesi durumunda yeniden yerleştirme çalışmalarının ekolojik prensiplere göre yapılmasını sağlamaya, av yasağına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, avcılığın denetlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmaya ve uygulamada gerekli tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Merkez Av Komisyonunca tespit edilen av miktarları ve avlanma süreleri dışında avlanılamaz.

Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar; av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş gün süreyle eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım faaliyetleri her kuruluşun ana haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu programların süresi yılda toplam üç saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

Avlanma esas ve usulleri

Madde 6 - Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla, yasalarla izin verilen silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, avlanma plânlarına veya Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yapılır.

Zehirle avlanmak yasaktır. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz. Eğitilmiş hayvanlarla ve mücadele kapsamında kullanım yeri, şekli ve özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usullerle avlanılamaz. Avda kullanımı Merkez Av Komisyonu kararı ile men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı yasaktır. Özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenenlerin dışında gümeler kurulamaz ve bu gümelerde avlanılamaz.

Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı şekilde avlanılamaz.

Av ve yaban hayatı yönetimi

Madde 7 - Av ve yaban hayatı yönetimine, saha, avlak, istasyon ve tesislerin kurulmasına ait iş ve işlemler, gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Avlama Ücretleri, Katılım Payı, Ücret Alınmayacak Hâller ve Toplanan

Gelirlerin Kullanılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Avlama Ücretleri, Katılım Payı ve Ücret Alınmayacak Hâller

Avlama ücretleri ve katılım payı

Madde 8 - Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma plânlarına göre yapılacak avlanmalar için; av hayvanlarının türlerine, ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücretleri Bakanlıkça tespit edilir. Avlama ücretleri, Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılır.

Ateşli, ateşsiz, yivli, yivsiz av tüfekleri ile mermi, fişek, barut, saçma, çekirdek, kapsül ve kovanların perakende satışında satış bedelinin % 2’si Döner Sermaye İşletmesine katılım payı olarak satışı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar yatırılır. Bu ödemelerle ilgili olarak düzenlenecek katılım payı cetvelleri aynı süre içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Katılım payları süresi içinde yatırılmadığı takdirde; yatırmayanlar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tahsil edilen avcılık belgesi harçlarının %30'u Bakanlık Döner Sermaye işletmelerine yatırılır.

Ücret alınmayacak hâller

Madde 9 - Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince görevliler veya avcılar tarafından avlanmasında ücret alınmamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından tespit edilir.

Yabancı devletlerin diplomatik pasaport taşıyan temsilcileri ile Devlet misafirlerinden, ikili veya çok taraflı sözleşmelere ve mütekabiliyet esasına bağlı olarak avlanma izin ücreti veya avlama ücreti alınmayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplanan Gelirlerin Kullanılması

Gelirlerin kullanılması

Madde 10 - Bakanlık, av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve av ve yaban hayatı yönetimi, avlakların kurulması, bakımı, işletilmesi ve avlanmaların kontrol altına alınması, üretme istasyonları, koruma ve geliştirme sahaları kurulması, yaban hayvanlarının hastalıkları ile mücadele edilmesi, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için Döner Sermaye İşletmesinde bu Kanun uyarınca toplanan gelirin tamamını kullanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Avlaklar, Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni

BİRİNCİ BÖLÜM

Avlaklar

Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi

Madde 11 - Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya işlettirilen avlakların plânlanması, kuruluşu, sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir.

Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilir. İşbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel kişiliklerine ve belde belediyelerine verilecek miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.

Avlanma plânları yapılmış örnek avlakların, plânda belirtilen esaslara göre işlettirilmesi Bakanlıkça gerçek veya tüzel kişilere verilebilir. İşletmeci avlak işletmesinde istihdam edeceği iş gücünü öncelikle mahalli köylerden sağlar. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bütün avlaklar Bakanlıkça denetlenir.

İzne tâbi, yasak ve serbest av sahaları

Madde 12 - Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, Devlet avlakları, genel avlaklar ve örnek avlaklarda avlanmak Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

Özel kanunlarla veya Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasak edildiği yerlerde ve 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanılamaz. Buralarda, ancak av ve yaban hayvanlarının çoğaldığı ve zararlı olduğu hâllerde avlanmaya Bakanlıkça izin verilebilir. 2 nci maddenin 12 nci bendinde tanımlanan sahalarda ise özel avlanma plânlarına göre Bakanlıkça verilecek izinle avlanılabilir.

Av yılı içinde bazı av hayvanı türlerinin nesillerini devam ettiremeyecek sayıya düşmesinin söz konusu olduğu hâllerde, avlanmanın açık olduğu avlaklarda avlanmayı belli bir süre yasaklamaya ve gerektiğinde yeniden açmaya Bakanlık yetkilidir. Bu hususlarla ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni

Avcılık belgesi

Madde 13 - Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve her yıl vize edilir. Avcılık belgelerinin vize edilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenir.

10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre alınan yivli av tüfekleri sahiplerinden avlanmak isteyenler ayrıca bu Kanun gereğince alınması gerekli avcılık belgesini almak zorundadırlar.

Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi verilmesinde mütekabiliyet esası aranır. Avcı turistlere ise geçici avcılık belgesi verilir. Eğitim, yeterlik sınavı ve avcılık belgelerinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Avcılık belgelerine ait iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür ve bu belgeler olmadan avlanılamaz.

Avlanma izni

Madde 14 - Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin ücretini Döner Sermaye İşletmesine yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma izni bir av yılı içindir.

Avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanılamaz.

Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya işletenlerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin %10'u Döner Sermaye İşletmesine yatırılır, aksi takdirde özel avlak kuruluş izni iptal edilir.

Avlanma izin ücretlerinin tahsili ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılması ile ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ KISIM

Av Turizmi, Ticareti ve Özel Üretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Av Turizmi

Yabancıların avlandırılması

Madde 15 - Türkiye'de av turları, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıracak seyahat acenteleri, Bakanlıktan av turizmi izin belgesini almaya; seyahat acenteleri vasıtasıyla veya münferiden sadece özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanmak üzere yurdumuza gelen avcı turistler ise 13 üncü maddede belirtilen geçici avcılık belgesini almaya ve avlayacakları av hayvanlarını bu belgeye kaydettirmeye mecburdurlar. Av turizmi izin belgesinin verilişine dair esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Av turizmine ilişkin esas ve usuller ile avcı turistlerin avlayabilecekleri av hayvanlarının tür, cinsiyet ve miktarları, bunlardan alınacak avlanma ücretleri ve diğer ücretler Bakanlıkça tespit edilir.

18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Yabancıların getirebilecekleri av teçhizatı

Madde 16 - Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilirler. 6136 sayılı Kanun ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Yabancıların götürebilecekleri av hayvanları

Madde 17 - Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri taşıyan parçalarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya göndertebilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Av ve Yaban Hayvanlarının Ticareti ve

Üretim Esasları

Ticaret esasları

Madde 18 - Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.

Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.

Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir.

Üretim esasları

Madde 19 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.

ALTINCI KISIM

Suç ve Kabahatlerin Takibi ve Cezalar (1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Suç ve Kabahatlerin Takibi (1)

Suç ve kabahatlerin takibi (1)

Madde 20 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/506 md.)

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılır. 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri saklıdır.

Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri, bu Kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye; yasaklanan fiillerin konusunu oluşturan veya bu fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eşya ve vasıtalara elkoymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir. Av yasağına aykırı hareket edenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyenler vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Kanununun 40 ıncı maddesine göre işlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir.

Elkonulan ve bulundurulması suç oluşturan silâhlar soruşturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilir.

Canlı av hayvanları hemen, yaralı olanlar ise tedavi edildikten sonra doğaya salınır veya Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütleri de dikkate alınarak Bakanlıkça gerekli işlem yapılır.

Av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya güvenlik güçlerine gönüllü destek sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kişilere fahri av müfettişliği görev ve unvanı verilebilir. Fahri av müfettişleri; bu Kanuna göre yasak avlanma sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla Genel Müdürlükçe kendilerine verilen tutanağı düzenleyerek en geç bir hafta içinde en yakın orman idaresi birimine teslim etmek mecburiyetindedir. Fahri av müfettişlerinin seçimi, eğitimi, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Avcılar talep hâlinde av koruma memurlarına, saha bekçilerine, polis ve jandarma ile köy ve kır bekçilerine, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerine avlanma belge ve izinleri ile avladıkları hayvanları ibraz etmek zorundadırlar. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin ihbarında ve talep hâlinde takibinde köy ve kır bekçileri, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri av koruma memurlarına ve saha bekçilerine yardıma mecburdurlar.

–––––––––––––––––––

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 506 ncı maddesiyle “Suçların Takibi ve Cezalar” olan altıncı kısmın başlığı “Suç ve Kabahatlerin Takibi ve Cezalar”; “Suçların Takibi” olan altıncı kısmın birinci bölümünün başlığı “Suç ve Kabahatlerin Takibi” , “Suçların takibi” olan 20 nci madde başlığı ise “Suç ve kabahatlerin takibi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Av koruma memurları ve saha bekçilerinden; Bakanlıkça lüzum görülecek olanlara, Bakanlar Kurulunca belirlenen silâhlar demirbaş olarak verilir. Av koruma memurları ve saha bekçileri bu Kanunla kendilerine verilen görevlerini ifa sırasında silâhlarını 6831 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen hâllerde kullanabilirler.

Av koruma memurları görevlerini yaparken ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, rengi ve biçimi Bakanlıkça tespit edilen resmî kıyafet giymek mecburiyetindedirler. Resmî kıyafetler, silâh, telsiz ve diğer teçhizat ile araç ve gereçler Bakanlıkça verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Yasaklara uymama

Madde 21 – (Değişik: 23/1/2008 – 5728/507 md.)

4 üncü maddenin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere, 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları gereğince tespit edilen av miktarı ve avlanma süreleri dışında avlananlara, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıkça getirilecek yasaklara uymayanlara, her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve kendilerine bir daha belge verilmez.

4 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere ve tahrip edenlere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere, ilgili idare tarafından yıktırılır.

Bu Kanunda belirtilen yasak fiillerin fahri av müfettişleri tarafından işlenmesi halinde verilecek cezalar iki misli uygulanır. Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez.

5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuruluşları hakkında 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi

Madde 22 - 11 inci madde gereğince yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluş amaçları dışında işletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile işletenlere, binikiyüz Türk Lirası (1) idarî para cezası verilir. (1)

İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma

Madde 23 - Avlaklarda izin almadan avlananlara ve Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara ikiyüz Türk Lirası (2), özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara, üçyüzelli Türk Lirası (2) idarî para cezası verilir. (2)

Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma

Madde 24 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/510 md.)

6 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan zehirle avlanma hariç diğer yasaklara ve esaslara aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Zehirle avlananlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, faillerin avcılık belgesi iptal edilir ve bir daha belge verilmez.

Bu Kanuna göre alınması gereken avcılık belgesini almadan avlananlara üçyüz Türk Lirası; avlanma izni olmadan avlananlara ise yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlananlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Avcılık belgesini ve avlanma izin belgesini yanında taşımadan avlananlara yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Yabancılarla ilgili yasaklara uymama

Madde 25 - Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık eden kişi, kuruluş ve acentelere onbin Türk Lirası (3), geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye, beşbin Türk Lirası (3) idarî para cezası verilir. (3)

–––––––––––––––––––

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 508 inci maddesiyle bu maddede yer alan “birmilyar lira” ibaresi “binikiyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 509 uncu maddesiyle bu maddede yer alan “yüzellimilyon lira” ibaresi “ikiyüz Türk Lirası”; “üçyüzmilyon lira” ibaresi “üçyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

(3) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 511 inci maddesiyle bu maddede yer alan “onmilyar lira” ibaresi “onbin Türk Lirası”; “beşmilyar lira” ibaresi “beşbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama

Madde 26 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/512 md.)

18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Cezaların güncelleştirilmesi

Madde 27 - (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

Avdan men etme ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi (1)

Madde 28 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/513 md.)

Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.

Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında elkonulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile, avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ve sair eşya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından satılarak bedeli Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.

Canlı olarak el konulan ve özel bakım ve tedaviye muhtaç olmayan av hayvanları, Bakanlık yetkilileri tarafından başka bir şekilde değerlendirilmesine karar verilmediği takdirde, doğal yaşama ortamlarında serbest bırakılır.

Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanı türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır. Hükmolunan tazminat, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.

İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı (1)

Madde 29 - (Değişik: 23/1/2008 – 5728/514 md.)

21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

22 nci maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir.

23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.

24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir.

26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men’ine ve 19 uncu maddedeki iznin iptaline karar verilir.

––––––––––––

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 513 üncü maddesiyle; 28 inci madde başlığı "Avdan men etme, müsadere ve tazminat“ iken "Avdan men etme ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi” olarak, aynı Kanunun 514 üncü maddesiyle; 29 uncu madde başlığı “Suçların tekrarı ve tekerrürü” iken “İdarî para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


İdarî para cezalarına karar verme yetkisi(1)

Madde 30 - Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezaları 4856 sayılı Kanunda yer alan İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar ile 31.10.1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yer alan orman işletme şefi tarafından verilir.

(Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler

Davaların görülmesi

Madde 31 - (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

Yönetmelik

Madde 32 - Bu Kanunun uygulaması ile ilgili esas ve usuller, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınmak sureti ile bir yıl içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Atıf

Madde 33 - Diğer mevzuatla 5.5.1937 tarihli ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununa yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

––––––––––––––––––

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 515 inci maddesiyle bu maddenin “İdarî para cezalarına itiraz ve cezaların tahsili” olan başlığı “İdarî para cezalarına karar verme yetkisi” olarak değiştirilmiştir.

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler

Madde 34 - 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

2521 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "av tezkeresi, yoksa" ibaresi ve 13 üncü maddesinde yer alan; "veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi" ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır. 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "sahipliği" yerine "satın alma", ikinci fıkrasında yer alan "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi ", "sahipliği" yerine "satın alma", 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "av tezkereleri" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnameleri", "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", "av tezkeresine" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesine", ikinci fıkrasında yer alan; "Avcılık dışındaki amaçlarla" yerine "Yivsiz", "sahipliği belgesi" yerine "ruhsatnamesi", "av tezkeresi" yerine "avcılık belgesi", üçüncü fıkrasında yer alan; "sahipliği" yerine "satın alma", "av tezkerelerine" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamelerine", 13 üncü madde başlığında yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", 13 üncü maddesinde yer alan; "av tezkeresi" yerine "yivsiz tüfek ruhsatnamesi" ibareleri getirilmiştir.

6831 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki "Orman Umum Müdürlüğünce" ibaresinden önce gelmek üzere "Çevre ve Orman Bakanlığınca ve" ibaresi eklenmiştir.

16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan; “Kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık belgeleri” olarak, (11) numaralı bendinde yer alan; “tezkere” ibaresi “avcılık belgesi” olarak, 6136 sayılı Kanunda yer alan; “yivsiz av tüfekleri” ibaresi “yivsiz tüfekler” olarak, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VI. Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” bölümünün 15 inci bendinde yer alan; “Kara av tezkereleri:” ibaresi “Avcılık belgesi:” ve “kara avcılığı ruhsat tezkereleri” ibaresi “avcılık belgeleri” olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2521 sayılı Kanuna göre verilmiş olan av tezkereleri, süresi sonunda; yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülür. Av tezkeresi, yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürülen şahıslardan avlanmak isteyenler bu Kanunun 13 üncü maddesine göre avcılık belgesi almak zorundadır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra süresi sona eren av tezkerelerini yivsiz tüfek ruhsatnamesine dönüştürenler ile ilk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi alanlardan avlanmak isteyenlere; avcılık belgesi verilmesi ile ilgili esas ve usuller hakkında çıkartılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar geçici avcılık belgesi verilir. Bu kişilere geçici avcılık belgesi verilmesinde sınav şartı aranmaz. Geçici avcılık belgelerinin süresi verildiği tarihten sonraki mali yıl başında sona erer. Geçici avcılık belgesi alacak olanlar 492 sayılı Harçlar Kanununa göre avcılık belgelerinden alınan harcı ve 4306 sayılı Kanun gereğince eğitime katkı payını ödemek zorundadır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından düzenlenen avcı eğitimi kurslarına katılan ve avcı eğitim kurs bitirme belgesi alan avcılara avcılık belgesi verilmesinde sınav şartı aranmaz.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Merkez Av Komisyonunca alınmış olan avlanma süreleri, avlanma limitleri, avına izin verilen türler, koruma altına alınan türler, yasak av sahaları ve av turizminin düzenlenmesine ilişkin kararlar, bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında oluşturulan Merkez Av Komisyonu kararı yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.

Yürürlük

Madde 35 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4915 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Yürürlüğe

Kanun 4915 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi

5728 1, 20 ila 31 8/2/2008

DERYA SİLAH SANAYİ

Otomatik, Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Pompalı, Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Tek Kırma, Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Havalı, Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Otomatik Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Pompalı Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Otomatik Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Tek Kırma Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Havalı Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Av, Tüfek, Av Tüfek, Av Silah, Derya Silah Sanayi, Üzümlü, Konya, Türkiye. Otomatik, Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Pompalı, Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Tek Kırma, Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, HSilahalı, Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Otomatik Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Pompalı Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Otomatik Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Tek Kırma Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya HSilahalı Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Silah, Tüfek, Silah Tüfek, Silah Silah, Derya Silah Sanayi, Üzümlü, Konya, Türkiye.

 
Av, Silah, Av Silahları, Av Tüfekleri, Av Tüfek Fiyatları, Otomatik Av Tüfekleri, Pompalı Tüfek, Havalı Tüfek, Av Tüfek Çeşitleri, Av Tüfek Modelleri, Silah Çeşitleri, Silah Modelleri, Av Silahları Fiyatları, Silahlar, Av Tüfek, Av Tüfekleri Fiyatları, Kuru Sıkı Silah, Havalı Tüfek, Silah Çeşitleri, Silah Modelleri, Av Köpeği, Av Marketi, Silah Satış, Online Av Tüfeği Satış, Av Silahı Satışı, Av Malzemeleri, Av Malzemesi, Av Fişekleri, Otomatik Av Tüfekleri, Av Bayii, Yivli Av Silahları, Av Market, Av Bayi, Yaban Av, Av Silahı, Satılık Av Silahları, Av Silahı Fiyatları, Silah Ruhsatı, Silah Taşıma Ruhsatı, Av Silah, Dürbünlü Silah, Havalı Silah, Silah Dürbünleri, Otomatik Silah, Silah Fabrikaları, Silah Kılıfları, Silah Fiyat Listesi, Silah Taşıma Ruhsatı, Av Silah, Dürbünlü Silah, Havalı Silah, Silah Dürbünleri, Otomatik Silah
Firmamız Hakkında Tanıtım Kataloğu Tanıtım Filmi Online Sipariş İnsan Kaynakları Otomatik Tüfekler
Pompalı Tüfekler Tek Kırma Tüfek Havalı Tüfekler Gravürler Kundak Dekorları Alev Gizleyen
Mobil Şok Tüp + Mobil Şok Silah Ruhsatı Avcılık İletişim Google Harita